Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zmiana organizacji ruchu w Kowalewie Pom.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zmiana organizacji ruchu w Kowalewie Pom. Drukuj
Wpisał: Joanna Jesionkowska   
03.10.2014
zmiana_organizacji_ruchu_000_03_10_14.jpgInformujemy, że z dniem 30.09.2014 r. wprowadzono zmiany w istniejącej organizacji ruchu drogowego dla ul. Krótkiej oraz ul. Strażackiej w Kowalewie Pom.

Do tej pory oznakowanie poziome na ul. Krótkiej wyznaczało miejsce do parkowania częściowo na jezdni, częściowo na chodniku. W przypadku zaparkowania pojazdu zgodnie z oznakowaniem, pozostawało ok. 30cm wolnej szerokości chodnika.

Taki stan rzeczy nie tylko był niezgodny z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), ale także skutecznie uniemożliwiał swobodne poruszanie się po chodniku osób starszych, matek z dziećmi i osób niepełnosprawnych. W przypadku zaś, gdy pojazdy zaparkowane były na jezdni, nie tylko utrudniały przejazd pojazdom osobowym, ale również uniemożliwiały przejazd pojazdom dostawczym.

Z uwagi na powyższe, na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu wprowadzono zmiany dotyczące sposobu poruszania się po ul. Krótkiej. Od dnia 30.09.2014 r. na ul. Krótkiej nie ma już możliwości parkowania pojazdów. Zgodnie z wprowadzonym oznakowaniem, pojazdy można parkować na Pl. 700-lecia, w miejscach do tego wyznaczonych, bądź na ul. Szpitalnej, po lewej stronie drogi.

Ponadto, na wniosek mieszkańców północno-wschodniej części gminy, korzystających z targowiska miejskiego, zmiany organizacji ruchu wprowadzono również na ul. Strażackiej. Dotychczas ruch dwukierunkowy odbywał się tylko na wysokości parku, od skrzyżowania z drogą krajową do skrzyżowania z ulicą (Pl. Wolności) w kierunku Posterunku Policji. Dojazd do targowiska następował tylko poprzez wjazd z ul. 23 Stycznia. Do tej pory istniała również możliwość parkowania pojazdów po lewej stronie ulicy.

Mając na względzie duży ruch odbywający się w szczególności w dni targowe, w celu ułatwienia dojazdu klientom, wprowadzono ruch dwukierunkowy od skrzyżowania z drogą krajową (Pl. Wolności) tylko do wysokości wjazdu na modernizowane obecnie targowisko miejskie. Odcinek od skrzyżowania z ul. 23 Stycznia do bramy modernizowanego targowiska nadal pozostanie jednokierunkowy - nie będzie możliwości wyjazdu z ul. Strażackiej na ul. 23 Stycznia. Ponadto, z uwagi na ruch dwukierunkowy, w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego wprowadzono również całkowity zakaz zatrzymywania się na jezdni. Wprowadzenie nowej organizacji ruchu na ul. Strażackiej pozwoli również na poprawę płynności ruchu w centrum miasta.

Wyrażamy nadzieję, że wprowadzone zmiany w organizacji ruchu będą przestrzegane przez wszystkich zmotoryzowanych użytkowników dróg. Zmiany te powinny również stanowić nie tylko ułatwienie poruszania się po mieście, ale przede wszystkim wpłyną na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone ma mocy decyzji Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego, po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu.

Z up. Burmistrza
/-/ Małgorzata Wegner

Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!