Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Organizacje pozarządowe arrow Przystąp do sieci - działaj skuteczniej!

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Przystąp do sieci - działaj skuteczniej! Drukuj
Wpisał: Katarzyna Szczutowska   
10.10.2014

Chcesz znaleźć partnerów dla swojej organizacji, by skuteczniej działać, promować ofertę i kontaktować się z administracją publiczną? Przystąp do sieci NGO, którą Ośrodek Tłok buduje w ramach projektu „Razem łatwiej" realizowanego od 1 października 2014 r.

CZY CHCESZ:

Wypromować swoją organizację w TV i radiu?
Lepiej współpracować z samorządem?
Znaleźć nowych partnerów do realizacji projektów?

PRZYSTĄP DO SIECI NGO!

Ośrodek Tłok od 01.10.2014 do 30.06.2015 realizuje projekt „Razem łatwiej: sieciowanie organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim".

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

 • Organizacje pozarządowe z województwa kujawsko-pomorskiego, prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną

 • Osoby odpowiadające za współpracę z NGO w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego

 • Członkowie/inie Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

CO ZYSKASZ PRZYSTĘPUJĄC DO PROJEKTU?
NGO:

 • Bezpłatne wsparcie szkoleniowe i doradcze (z zakresu sieciowania, współpracy z samorządem, prawnych uregulowań, finansów, promocji i sprzedaży usług, roli lidera lokalnego, wystąpień publicznych)

 • Materiały promocyjne dla Twojej organizacji (sfinansowanie budowy strony www, przygotowania i wydruku ulotek, folderów, banerów itp.)

 • Filmy promocyjne w TVB poświęcone ofercie NGO, a także spoty w radiu i kampania banerowa w Internecie

 • Zbudowanie sieci sprzedaży usług i produktów oferowanych przez NGO

 • Wzmocnienie współpracy z samorządem

 • Partnerzy do współpracy i realizacji nowych projektów

PEŁNOMOCNICY DS. WSPÓŁPRACY Z NGO W SAMORZĄDACH

 • Bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze

 • Zacieśnienie współpracy z lokalnymi NGO (m.in. wspólny wyjazd studyjny)

 • Forum Pełnomocników - służące wymianie doświadczeń i poszerzeniu wiedzy nt. współpracy z NGO, procesów konsultacyjnych, zmian w przepisach prawa na rzecz NGO

CZŁONKOWIE/INIE SEJMIKU ORRGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 • Bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze

 • Wzmocnienie Sejmiku jako płaszczyzny porozumienia i reprezentacji NGO poprzez:

 • Wypracowanie planu działania Sejmiku na najbliższe lata
 • Powiązanie Sejmiku z innymi gremiami - w tym ogólnopolskimi i regionalnymi
 • Wypracowanie relacji z samorządem

Trwa rekrutacja NGO do sieci.

Formularze zgłoszeniowe do sieci należy przesyłać do dnia 21.10.2014

 

 • drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
pl. św. Katarzyny 9
87-100 Toruń

 • lub - w wersji wypełnionej, podpisanej i zeskanowanej - na adres siec@tlok.pl

Formularz zgłoszeniowy do pobrania w załączniku .

Więcej informacji:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok
Tel. 56 655 50 22, 661 074 674
e-mail siec@tlok.pl
Osoby do kontaktu: Joanna Kamińska, Anna Kaźmierczak

Projekt „Razem łatwiej: sieciowanie organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!