Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Przystąp do sieci - działaj skuteczniej!

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Przystąp do sieci - działaj skuteczniej! Drukuj
Wpisał: Katarzyna Szczutowska   
10.10.2014

Chcesz znaleźć partnerów dla swojej organizacji, by skuteczniej działać, promować ofertę i kontaktować się z administracją publiczną? Przystąp do sieci NGO, którą Ośrodek Tłok buduje w ramach projektu „Razem łatwiej" realizowanego od 1 października 2014 r.

CZY CHCESZ:

Wypromować swoją organizację w TV i radiu?
Lepiej współpracować z samorządem?
Znaleźć nowych partnerów do realizacji projektów?

PRZYSTĄP DO SIECI NGO!

Ośrodek Tłok od 01.10.2014 do 30.06.2015 realizuje projekt „Razem łatwiej: sieciowanie organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim".

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

 • Organizacje pozarządowe z województwa kujawsko-pomorskiego, prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną

 • Osoby odpowiadające za współpracę z NGO w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego

 • Członkowie/inie Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

CO ZYSKASZ PRZYSTĘPUJĄC DO PROJEKTU?
NGO:

 • Bezpłatne wsparcie szkoleniowe i doradcze (z zakresu sieciowania, współpracy z samorządem, prawnych uregulowań, finansów, promocji i sprzedaży usług, roli lidera lokalnego, wystąpień publicznych)

 • Materiały promocyjne dla Twojej organizacji (sfinansowanie budowy strony www, przygotowania i wydruku ulotek, folderów, banerów itp.)

 • Filmy promocyjne w TVB poświęcone ofercie NGO, a także spoty w radiu i kampania banerowa w Internecie

 • Zbudowanie sieci sprzedaży usług i produktów oferowanych przez NGO

 • Wzmocnienie współpracy z samorządem

 • Partnerzy do współpracy i realizacji nowych projektów

PEŁNOMOCNICY DS. WSPÓŁPRACY Z NGO W SAMORZĄDACH

 • Bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze

 • Zacieśnienie współpracy z lokalnymi NGO (m.in. wspólny wyjazd studyjny)

 • Forum Pełnomocników - służące wymianie doświadczeń i poszerzeniu wiedzy nt. współpracy z NGO, procesów konsultacyjnych, zmian w przepisach prawa na rzecz NGO

CZŁONKOWIE/INIE SEJMIKU ORRGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 • Bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze

 • Wzmocnienie Sejmiku jako płaszczyzny porozumienia i reprezentacji NGO poprzez:

 • Wypracowanie planu działania Sejmiku na najbliższe lata
 • Powiązanie Sejmiku z innymi gremiami - w tym ogólnopolskimi i regionalnymi
 • Wypracowanie relacji z samorządem

Trwa rekrutacja NGO do sieci.

Formularze zgłoszeniowe do sieci należy przesyłać do dnia 21.10.2014

 

 • drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
pl. św. Katarzyny 9
87-100 Toruń

 • lub - w wersji wypełnionej, podpisanej i zeskanowanej - na adres siec@tlok.pl

Formularz zgłoszeniowy do pobrania w załączniku .

Więcej informacji:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok
Tel. 56 655 50 22, 661 074 674
e-mail siec@tlok.pl
Osoby do kontaktu: Joanna Kamińska, Anna Kaźmierczak

Projekt „Razem łatwiej: sieciowanie organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!