Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Inwestycje arrow BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W KOWALEWIE POMORSKIM

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W KOWALEWIE POMORSKIM Drukuj
Wpisał: Paulina Wiśniewska   
10.10.2014

targowisko_00_10_10_14.jpgI. Podpisanie umowy o udzielenie pomocy W dniu 9 maja 2014 roku pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Kowalewo Pomorskie zawarta została umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pn. „Budowa targowiska miejskiego w Kowalewie Pomorskim wraz z budową zjazdów".

II. Wyłonienie Wykonawcy W wyniku ogłoszonego przetargu na "Budowę targowiska miejskiego w Kowalewie Pomorskim wraz z budową zjazdów" wybrana została oferta firmy MURABET z Golubia-Dobrzynia. Wartość inwestycji wynosi 970.000,00 zł brutto, w tym przewidywane dofinansowanie stanowi 600.088,00 zł. Umowa z Wykonawcą podpisana została w dniu 15 maja 2014 roku. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 19 maja br., po czym Wykonawca rozpoczął prace.

III. Zakres prac: Inwestycja realizowana jest przy ul. Strażackiej w Kowalewie Pomorskim. W ramach inwestycji wybudowany zostanie budynek inkasenta wraz z zapleczem. Ponadto prace obejmują:
  • budowę wiaty z siedmioma miejscami do handlu (stanowiska zadaszone) oraz osiem pojedynczych miejsc do handlu niezadaszonych,
  • budowę nawierzchni placów i chodników,
  • wykonanie osłony śmietnika,
  • zagospodarowanie terenów zielonych wraz z ogrodzeniem,
  • wykonanie bramy głównej wjazdowej w formie wiaty, oznaczonej tablicą „Mój Rynek" wraz z zamontowaniem bramy przesuwnej.

targowisko_01_10_10_14.jpg

III.Zakres prac Inwestycja realizowana jest przy ul. Strażackiej w Kowalewie Pomorskim. W ramach inwestycji wybudowany zostanie budynek inkasenta wraz z zapleczem. Ponadto prace obejmują:

  • budowę wiaty z siedmioma miejscami do handlu (stanowiska zadaszone) oraz osiem pojedynczych miejsc do handlu niezadaszonych,
  • budowę nawierzchni placów i chodników, 
  • wykonanie osłony śmietnika,
  • zagospodarowanie terenów zielonych wraz z ogrodzeniem,
  • wykonanie bramy głównej wjazdowej w formie wiaty, oznaczonej tablicą „Mój Rynek" wraz z zamontowaniem bramy przesuwnej.

targowisko_02_10_10_14.jpg

VI. Realizacja zadania Ze względu na inne, niż zakładane w projekcie, warunki gruntowe, od dnia 03.06.2014 roku prace na placu budowy zostały wstrzymane. Następnie, w uzgodnieniu z projektantem, dokonane zostały zmiany w technologii budowy, polegające na zastąpieniu konstrukcji palowych na posadowienie na płytach żelbetowych oraz dodatkowo wyprofilowanie terenu skarpami o naturalnym pochyleniu wzmocnionymi za pomocą geokrat. Prace zostały wznowione od dnia 05.07.2014 roku.

II.Zaawansowanie robót (stan na dzień 8 lipca 2014 r.) 

targowisko_03_10_10_14.jpg 
targowisko_04_10_10_14.jpg 
targowisko_05_10_10_14.jpg 

Zaawansowanie robót (stan na dzień 12 sierpnia 2014 r.)

targowisko_06_10_10_14.jpg 
targowisko_07_10_10_14.jpg 
targowisko_08_10_10_14.jpg 

Zaawansowanie robót (stan na dzień 18 sierpnia 2014 r.)

targowisko_09_10_10_14.jpg

Zaawansowanie robót (stan na dzień 25 sierpnia 2014 r.)

targowisko_10_10_10_14.jpg 
 targowisko_11_10_10_14.jpg
 targowisko_12_10_10_14.jpg

Zaawansowanie robót (stan na dzień 19 września 2014 r.)

targowisko_13_10_10_14.jpg 
 targowisko_14_10_10_14.jpg

Zaawansowanie robót (stan na dzień 19 września 2014 r.)

targowisko_15_10_10_14.jpg 
targowisko_16_10_10_14.jpg 

Zaawansowanie robót (stan na dzień 22 września 2014 r.)

 

targowisko_17_10_10_14.jpg 
targowisko_18_10_10_14.jpg 
 targowisko_19_10_10_14.jpg
 targowisko_20_10_10_14.jpg
 targowisko_21_10_10_14.jpg

Zaawansowanie robót (stan na dzień 7 października 2014 r.)

 

targowisko_22_10_10_14.jpg 
 targowisko_23_10_10_14.jpg
 targowisko_24_10_10_14.jpg
 targowisko_25_10_10_14.jpg
 targowisko_26_10_10_14.jpg

Zaawansowanie robót (stan na dzień 28 października 2014 r.):

zaaw_robot_targowisko_30_10_14_001.jpg
zaaw_robot_targowisko_30_10_14_002.jpg
zaaw_robot_targowisko_30_10_14_003.jpg
zaaw_robot_targowisko_30_10_14_004.jpg

Zaawansowanie robót (stan na dzień 08 maja 2015 r.)

real_targowisko_08_05_15_001.jpg
real_targowisko_08_05_15_002.jpg
real_targowisko_08_05_15_003.jpg
real_targowisko_08_05_15_004.jpg

Zaawansowanie robót (stan na dzień 15 maja 2015 r.)

zaawans_robot_15_05_15_001.jpg
zaawans_robot_15_05_15_002.jpg
zaawans_robot_15_05_15_003.jpg
zaawans_robot_15_05_15_004.jpg
zaawans_robot_15_05_15_005.jpg
zaawans_robot_15_05_15_001.jpg

 

 

Zaawansowanie robót (stan na dzień 18 maja 2015 r.)

1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg
 5.jpg
 6.jpg
 7.jpg

 

 

Stan na dzień 22.05.2015 r.

8.jpg
 9.jpg
 10.jpg
 11.jpg
 12.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!