Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 28.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Inwestycje arrow BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W KOWALEWIE POMORSKIM

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W KOWALEWIE POMORSKIM Drukuj
Wpisał: Paulina Wiśniewska   
10.10.2014

targowisko_00_10_10_14.jpg

I. Podpisanie umowy o udzielenie pomocy W dniu 9 maja 2014 roku pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Kowalewo Pomorskie zawarta została umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pn. „Budowa targowiska miejskiego w Kowalewie Pomorskim wraz z budową zjazdów".

II. Wyłonienie Wykonawcy W wyniku ogłoszonego przetargu na "Budowę targowiska miejskiego w Kowalewie Pomorskim wraz z budową zjazdów" wybrana została oferta firmy MURABET z Golubia-Dobrzynia. Wartość inwestycji wynosi 970.000,00 zł brutto, w tym przewidywane dofinansowanie stanowi 600.088,00 zł. Umowa z Wykonawcą podpisana została w dniu 15 maja 2014 roku. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 19 maja br., po czym Wykonawca rozpoczął prace.

III. Zakres prac: Inwestycja realizowana jest przy ul. Strażackiej w Kowalewie Pomorskim. W ramach inwestycji wybudowany zostanie budynek inkasenta wraz z zapleczem. Ponadto prace obejmują:
  • budowę wiaty z siedmioma miejscami do handlu (stanowiska zadaszone) oraz osiem pojedynczych miejsc do handlu niezadaszonych,
  • budowę nawierzchni placów i chodników,
  • wykonanie osłony śmietnika,
  • zagospodarowanie terenów zielonych wraz z ogrodzeniem,
  • wykonanie bramy głównej wjazdowej w formie wiaty, oznaczonej tablicą „Mój Rynek" wraz z zamontowaniem bramy przesuwnej.

targowisko_01_10_10_14.jpg

III.Zakres prac Inwestycja realizowana jest przy ul. Strażackiej w Kowalewie Pomorskim. W ramach inwestycji wybudowany zostanie budynek inkasenta wraz z zapleczem. Ponadto prace obejmują:

  • budowę wiaty z siedmioma miejscami do handlu (stanowiska zadaszone) oraz osiem pojedynczych miejsc do handlu niezadaszonych,
  • budowę nawierzchni placów i chodników, 
  • wykonanie osłony śmietnika,
  • zagospodarowanie terenów zielonych wraz z ogrodzeniem,
  • wykonanie bramy głównej wjazdowej w formie wiaty, oznaczonej tablicą „Mój Rynek" wraz z zamontowaniem bramy przesuwnej.

targowisko_02_10_10_14.jpg

VI. Realizacja zadania Ze względu na inne, niż zakładane w projekcie, warunki gruntowe, od dnia 03.06.2014 roku prace na placu budowy zostały wstrzymane. Następnie, w uzgodnieniu z projektantem, dokonane zostały zmiany w technologii budowy, polegające na zastąpieniu konstrukcji palowych na posadowienie na płytach żelbetowych oraz dodatkowo wyprofilowanie terenu skarpami o naturalnym pochyleniu wzmocnionymi za pomocą geokrat. Prace zostały wznowione od dnia 05.07.2014 roku.

II.Zaawansowanie robót (stan na dzień 8 lipca 2014 r.) 

targowisko_03_10_10_14.jpg 
targowisko_04_10_10_14.jpg 
targowisko_05_10_10_14.jpg 

Zaawansowanie robót (stan na dzień 12 sierpnia 2014 r.)

targowisko_06_10_10_14.jpg 
targowisko_07_10_10_14.jpg 
targowisko_08_10_10_14.jpg 

Zaawansowanie robót (stan na dzień 18 sierpnia 2014 r.)

targowisko_09_10_10_14.jpg

Zaawansowanie robót (stan na dzień 25 sierpnia 2014 r.)

targowisko_10_10_10_14.jpg 
 targowisko_11_10_10_14.jpg
 targowisko_12_10_10_14.jpg

Zaawansowanie robót (stan na dzień 19 września 2014 r.)

targowisko_13_10_10_14.jpg 
 targowisko_14_10_10_14.jpg

Zaawansowanie robót (stan na dzień 19 września 2014 r.)

targowisko_15_10_10_14.jpg 
targowisko_16_10_10_14.jpg 

Zaawansowanie robót (stan na dzień 22 września 2014 r.)

 

targowisko_17_10_10_14.jpg 
targowisko_18_10_10_14.jpg 
 targowisko_19_10_10_14.jpg
 targowisko_20_10_10_14.jpg
 targowisko_21_10_10_14.jpg

Zaawansowanie robót (stan na dzień 7 października 2014 r.)

 

targowisko_22_10_10_14.jpg 
 targowisko_23_10_10_14.jpg
 targowisko_24_10_10_14.jpg
 targowisko_25_10_10_14.jpg
 targowisko_26_10_10_14.jpg

Zaawansowanie robót (stan na dzień 28 października 2014 r.):

zaaw_robot_targowisko_30_10_14_001.jpg
zaaw_robot_targowisko_30_10_14_002.jpg
zaaw_robot_targowisko_30_10_14_003.jpg
zaaw_robot_targowisko_30_10_14_004.jpg

Zaawansowanie robót (stan na dzień 08 maja 2015 r.)

real_targowisko_08_05_15_001.jpg
real_targowisko_08_05_15_002.jpg
real_targowisko_08_05_15_003.jpg
real_targowisko_08_05_15_004.jpg

Zaawansowanie robót (stan na dzień 15 maja 2015 r.)

zaawans_robot_15_05_15_001.jpg
zaawans_robot_15_05_15_002.jpg
zaawans_robot_15_05_15_003.jpg
zaawans_robot_15_05_15_004.jpg
zaawans_robot_15_05_15_005.jpg
zaawans_robot_15_05_15_001.jpg

 

 

Zaawansowanie robót (stan na dzień 18 maja 2015 r.)

1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg
 5.jpg
 6.jpg
 7.jpg

 

 

Stan na dzień 22.05.2015 r.

8.jpg
 9.jpg
 10.jpg
 11.jpg
 12.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!