Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Kolejny krok w stronę ekologii.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Kolejny krok w stronę ekologii. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
14.10.2014

kolejny_krok_strone_ekologii_14_10_14_000.jpgSamorząd gminy Kowalewo Pomorskie właśnie zakończył kolejną inwestycję ekologiczną. Była to budowa słonecznej suszarni  komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Chopina w Kowalewie Pom.


 

W ramach tego zadania na dwóch poletkach osadowych powstała stalowa konstrukcja pokryta poliwęglanem. Przypomina olbrzymią szklarnię ze specjalnym drenażowym podłożem. Dodatkowo na zewnątrz zlokalizowano dwa poletka i  magazyn do składowania wysuszonego osadu. 

Zastosowanie suszarni słonecznej osadów ściekowych wpłynie na zmniejszenia masy końcowej osadu (do 90%), a co się z tym wiąże oszczędności na transporcie, magazynowaniu i dalszym zagospodarowaniu osadu. Technologia suszenia osadów z wykorzystaniem energii słonecznej nie powoduje zwiększonej emisji CO2- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, który w dniu 10 października wizytował oczyszczalnię ścieków.

Koszt całkowity zadania to 614.582,12 zł Inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków pochodzących z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - kwota pożyczki - 491.600,00 zł.

Technologia polega na rozprowadzeniu w osadnikach wewnętrznych warstwy osadu, który ulega osuszeniu w wyniku promieniowania słonecznego i działania urządzenia przegarniająco -formującego. Biochemiczne utlenianie związków organicznych jest wspomagane przez regularne przewracanie pryzmy osadu. Ciepło wyzwalane podczas utleniania substancji organicznych przyśpiesza proces odparowania wody. Formowanie pryzm przy użyciu urządzenia przewracająco - formującego przyśpiesza proces suszenia co poprawia natlenienie osadu i zwiększa powierzchnię parowania. Reakcja egzotermiczna występująca podczas procesu biochemicznego utlenia związki organiczne  powodując wysoką temperaturę procesu (50°C - 60 °C) co powoduje jednocześnie suszenie i higienizację osadu. Jakość wysuszonego osadu jest zgodna z  polskimi i europejskimi wytycznymi dla rolniczego wykorzystania osadu. Czynności przegarniająco - formujące powtarzane są aż do osiągnięcia oczekiwanej  ich konsystencji. W przypadku zapełnienia suszarni osady przenoszone są na naturalne poletka osadowe, zabezpieczając je przed opadami atmosferycznymi po uformowaniu w pryzmy o wymiarach identycznych jak w wersji niskonakładowej. Osady ściekowe przykrywane są plandekami wykonanymi z geowłókniny. Osuszone osady ściekowe na poletkach  osadowych  będą transportowane do magazynu wysuszonych osadów (zasiek). -wyjaśnia zasady funkcjonowania suszarni Wiesław Chmielewicz z Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

kolejny_krok_strone_ekologii_14_10_14_001.jpg
kolejny_krok_strone_ekologii_14_10_14_002.jpg
kolejny_krok_strone_ekologii_14_10_14_003.jpg
kolejny_krok_strone_ekologii_14_10_14_004.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!