Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Kolejny krok w stronę ekologii.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Kolejny krok w stronę ekologii. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
14.10.2014

kolejny_krok_strone_ekologii_14_10_14_000.jpgSamorząd gminy Kowalewo Pomorskie właśnie zakończył kolejną inwestycję ekologiczną. Była to budowa słonecznej suszarni  komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Chopina w Kowalewie Pom.


 

W ramach tego zadania na dwóch poletkach osadowych powstała stalowa konstrukcja pokryta poliwęglanem. Przypomina olbrzymią szklarnię ze specjalnym drenażowym podłożem. Dodatkowo na zewnątrz zlokalizowano dwa poletka i  magazyn do składowania wysuszonego osadu. 

Zastosowanie suszarni słonecznej osadów ściekowych wpłynie na zmniejszenia masy końcowej osadu (do 90%), a co się z tym wiąże oszczędności na transporcie, magazynowaniu i dalszym zagospodarowaniu osadu. Technologia suszenia osadów z wykorzystaniem energii słonecznej nie powoduje zwiększonej emisji CO2- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, który w dniu 10 października wizytował oczyszczalnię ścieków.

Koszt całkowity zadania to 614.582,12 zł Inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków pochodzących z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - kwota pożyczki - 491.600,00 zł.

Technologia polega na rozprowadzeniu w osadnikach wewnętrznych warstwy osadu, który ulega osuszeniu w wyniku promieniowania słonecznego i działania urządzenia przegarniająco -formującego. Biochemiczne utlenianie związków organicznych jest wspomagane przez regularne przewracanie pryzmy osadu. Ciepło wyzwalane podczas utleniania substancji organicznych przyśpiesza proces odparowania wody. Formowanie pryzm przy użyciu urządzenia przewracająco - formującego przyśpiesza proces suszenia co poprawia natlenienie osadu i zwiększa powierzchnię parowania. Reakcja egzotermiczna występująca podczas procesu biochemicznego utlenia związki organiczne  powodując wysoką temperaturę procesu (50°C - 60 °C) co powoduje jednocześnie suszenie i higienizację osadu. Jakość wysuszonego osadu jest zgodna z  polskimi i europejskimi wytycznymi dla rolniczego wykorzystania osadu. Czynności przegarniająco - formujące powtarzane są aż do osiągnięcia oczekiwanej  ich konsystencji. W przypadku zapełnienia suszarni osady przenoszone są na naturalne poletka osadowe, zabezpieczając je przed opadami atmosferycznymi po uformowaniu w pryzmy o wymiarach identycznych jak w wersji niskonakładowej. Osady ściekowe przykrywane są plandekami wykonanymi z geowłókniny. Osuszone osady ściekowe na poletkach  osadowych  będą transportowane do magazynu wysuszonych osadów (zasiek). -wyjaśnia zasady funkcjonowania suszarni Wiesław Chmielewicz z Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

kolejny_krok_strone_ekologii_14_10_14_001.jpg
kolejny_krok_strone_ekologii_14_10_14_002.jpg
kolejny_krok_strone_ekologii_14_10_14_003.jpg
kolejny_krok_strone_ekologii_14_10_14_004.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!