Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow PROBLEM ZUŻYTYCH OPON

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

PROBLEM ZUŻYTYCH OPON Drukuj
Wpisał: Katarzyna Kamińska   
14.10.2014

opony_21_09_2014.jpgW ostatnim czasie do tut. Urzędu coraz częściej kierowane są pytania dotyczące sposobu pozbycia się zużytych opon. Odpady te charakteryzują się wyjątkowo długim okresem biodegradacji wynoszącym ok. 100 lat, przez co w bardzo znaczący sposób obciążają środowisko naturalne. Nie można więc zwyczajnie łączyć ich z odpadami zmieszanymi.

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa § 2 pkt 5 uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012r.

Jednorazowo w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmowane są zużyte opony z gospodarstwa domowego, w ilości nie większej niż cztery sztuki w ciągu jednego roku. Poprzez opony z gospodarstwa domowego rozumie się opony od samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep do tych pojazdów. Tego rodzaju opony można również bezpłatnie przekazać do punktów wymiany opon - zakładów wulkanizacyjnych.

Opony od pojazdów użytkowanych w działalności rolniczej (tj. opony pochodzące z samochodów ciężarowych, ciągników, maszyn rolniczych, przyczep itd.) ze względu na strukturę i wielkość nie mogą być przyjmowane do PSZOK-u .

W chwili obecnej rozważana jest możliwość zorganizowania zbiórki opon tego rodzaju na terenie gminy Kowalewo Pom. i pozyskanie prywatnej firmy, która odpłatnie zajmie się ich utylizacją. Przeprowadzenie akcji zależne jest od rodzaju i liczby opon, jaką mieszkańcy naszej gminy zechcieliby oddać podczas takiej zbiórki. Chętnych do udziału w planowanym przedsięwzięciu prosimy o przekazanie następujących informacji:

- ilości i rodzaju zużytych opon pochodzących z działalności rolniczej,

- danych kontaktowych osoby zgłaszającej (imię i nazwisko, adres, nr telefonu).

Zgłoszenia przyjmowane będą do dn. 31 października b.r. w Urzędzie Miejskim, ul. Św. Mikołaja 5, biuro nr 8 (pawilon sportowy), tel. 566841024 wew. 60 lub bezpośrednio u sołtysa wsi.

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!