Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Jesteśmy z nich dumni

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Jesteśmy z nich dumni Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
21.10.2014

small.jpgW dniu 20 października br. w gminie Kowalewo Pomorskie podsumowano XVIII edycję Długofalowego Programu Rozwoju Oświaty, dzięki któremu jednorazowe stypendia otrzymują uczniowie placówek oświatowych, dla których samorząd gminy jest organem prowadzącym + szkoła stowarzyszeniowa TRIO. Uczniowie ci muszą być laureatami najwyższych miejsc (I, II, III) wojewódzkich bądź gminnych konkursów przedmiotowych. Nagroda ta jest dużym wyróżnieniem dla uczniów jak i ich nauczycieli.

Oprócz laureatów w tym ważnym wydarzeniu wzięli udział także rodzice, dyrektorzy szkół oraz zaproszeni goście: Wojewódzki Kurator Oświaty Anna Łukaszewska i przewodniczący Komisji Oświaty Jerzy Koralewski. Wręczenia wyróżnień i nagród oraz gratulacji dla rodziców dokonał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski oraz Kurator Oświaty Anna Łukaszewska.  Artystyczną oprawę spotkaniu nadał występ w wykonaniu Chóru Publicznego Gimnazjum, którego opiekunami są p. Arletta Żuławska - Jastrzębska oraz p. Mariusz Wardeński.

Składając gratulacje i życzenia Burmistrz Miasta podkreślał, że jest to jeden z najprzyjemniejszych dni w ciągu jego pracy.

Oświata od zawsze jest priorytetem w działaniu samorządu. Stworzyliśmy odpowiednie warunki do nauki i pracy. Szkoły są dobrze wyposażone i bezpieczne dla uczniów, a kadra posiada odpowiednie kwalifikacje. Jesteśmy nielicznym samorządem, który angażuje dodatkowe środki na wyróżnienie laureatów konkursów. Przyznawane są również stypendia naukowe za wyniki w nauce- dodał Burmistrz Andrzej Grabowski. 

Do gratulacji przyłączyli się pozostali goście. Kurator Anna Łukaszewska podkreślała potrzebę pielęgnowania w uczniach pasji. Nie zawsze trzeba być laureatem. O wiele większym sukcesem jest pomoc dziecku w jej odnalezieniu, ukierunkowanie młodego człowieka i wspieranie go w poszukiwaniach.

Śledzę rozwój oświaty w gminie Kowalewo Pomorskie. Widzę troskę nauczycieli i dyrektorów o poziom nauczania. Doceniam szczególnie zaangażowanie organu prowadzącego w funkcjonowanie szkół, wzbogacanie bazy dydaktycznej i tworzenie bazy sportowej. Pozwoli to właśnie na rozwijanie pasji u młodego człowieka- podkreślała kurator Anna Łukaszewska.  

W imieniu rodziców podziękowania samorządowi i nauczycielom złożyła mama Anna Wardzińska, a w imieniu uczniów Damian  Wardziński. Natomiast organowi prowadzącemu i dyrektorom szkół w imieniu nauczycieli podziękowała Elżbieta Kuciak Olszewska.   

„Długofalowy Program Rozwoju Oświaty na terenie gminy Kowalewo  Pomorskie został opracowany i uchwalony 24 maja 1996r. Do tej pory wyróżniono nagrodami finansowymi i dyplomami 207 nauczycieli i 366 uczniów na łączną kwotę prawie 191tys.zł.

Za rok szkolny 2013/2014 wyróżniono UCZNIÓW:

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pom.:

- Klarę Żurawską- Laureatkę konkursów przedmiotowych z biologii i  z historii, laureatkę ogólnopolskiego konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" oraz zdobywczynię III miejsca w konkursie matematycznym „Liga Zadaniowa"

- Miłosza Wojciechowskiego- Laureata konkursu przedmiotowego z historii

- Patryka Rudnickiego- Laureata konkursu przedmiotowego z historii

- Agatę Dębińską- Laureatkę konkursu przedmiotowego z geografii

- Małgorzatę Łabich- Laureatkę konkursu przedmiotowego z wiedzy o społeczeństwie

- Aleksandrę Łabich- Uczennicę wyróżnioną w konkursie matematycznym „Liga zadaniowa"

- Pawła Jasienieckiego - Zdobywcę III miejsce w konkursie matematycznym „Liga zadaniowa"

- Karolinę Kałon- Uczennicę wyróżnioną w konkursie matematycznym „Liga zadaniowa"

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim

- Agatę Kwiatkowską- Laureatkę wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego

- Julię Bąk- Laureatkę wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego

- Natalię Oleś -Zdobywczynię III miejsce w konkursie matematycznym „Liga zadaniowa", finalistkę konkursu przedmiot. z języka polskiego

- Tomasza Brodzińskiego- Laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z przyrody,

Finalistę konkursu przedmiotowego z j. polskiego

- Damiana Wardzińskiego- Zdobywcę III miejsca w konkursie matematycznym „Liga zadaniowa" i finalista konkursu przedmiotowego z matematyki,

- Aleksandra Barańskiego- Zdobywcę I m. w konkursie „Matematyk na Medal" oraz I m. „Król Ortografii"

- Michała Zacharek- Zdobywcę I m. konkursie „Matematyk na Medal", oraz I m. „Król Ortografii"

- Michała Gruszeckiego- Zdobywcę I m. „Król Ortografii"

- Martynę Boniecką-  Zdobywczynię I m. konkursie „Matematyk na Medal"

- Klaudię Waćkowską- Finalistkę konkursu przedmiotowego z języka polskiego

Szkołą Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie

- Kingę Derewecką- Laureatkę wojewódzkiego konkursu przedmiot. z matematyki i laureatkę konkursu matematycznego „Liga zadaniowa"

- Daniela Śliwkę -Zdobywcę II miejsca w Finale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w biegach przełajowych

-Filipa Kołaczyńskiego- Finalistę wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z matematyki

Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące:

- Martynę Humięcką- Zdobywczynię I m. konkursie „Król Ortografii"

Za rok szkolny 2013/2014 wyróżniono NAUCZYCIELI w/w (opiekunów) uczniów:

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim: Ewę Nowakowską, Marzennę Okrucińską, Tomasza Bruchlej, Krystynę Bartoszyńską, Agnieszkę Chościńską, Justynę Sankiewicz i  Jacka Olszewskiego,

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim: Katarzynę Łobodzińską, Katarzynę Grabowską, Annę Jarecką, Małgorzatę Łobodzińską, Małgorzatę Pęcherską - Żary, Elżbietę Kuciak Olszewską, Małgorzatę Kłos i Krystynę Bilską Górny,

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie: Agnieszkę Szymczak i Dariusza Osmańskiego

Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące: Ewę Putz - Misztal

dlogofalowy_01.jpg
 dlogafalowy_02.jpg
 dlogofalowy.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!