Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Jesteśmy z nich dumni

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Jesteśmy z nich dumni Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
21.10.2014

small.jpgW dniu 20 października br. w gminie Kowalewo Pomorskie podsumowano XVIII edycję Długofalowego Programu Rozwoju Oświaty, dzięki któremu jednorazowe stypendia otrzymują uczniowie placówek oświatowych, dla których samorząd gminy jest organem prowadzącym + szkoła stowarzyszeniowa TRIO. Uczniowie ci muszą być laureatami najwyższych miejsc (I, II, III) wojewódzkich bądź gminnych konkursów przedmiotowych. Nagroda ta jest dużym wyróżnieniem dla uczniów jak i ich nauczycieli.

Oprócz laureatów w tym ważnym wydarzeniu wzięli udział także rodzice, dyrektorzy szkół oraz zaproszeni goście: Wojewódzki Kurator Oświaty Anna Łukaszewska i przewodniczący Komisji Oświaty Jerzy Koralewski. Wręczenia wyróżnień i nagród oraz gratulacji dla rodziców dokonał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski oraz Kurator Oświaty Anna Łukaszewska.  Artystyczną oprawę spotkaniu nadał występ w wykonaniu Chóru Publicznego Gimnazjum, którego opiekunami są p. Arletta Żuławska - Jastrzębska oraz p. Mariusz Wardeński.

Składając gratulacje i życzenia Burmistrz Miasta podkreślał, że jest to jeden z najprzyjemniejszych dni w ciągu jego pracy.

Oświata od zawsze jest priorytetem w działaniu samorządu. Stworzyliśmy odpowiednie warunki do nauki i pracy. Szkoły są dobrze wyposażone i bezpieczne dla uczniów, a kadra posiada odpowiednie kwalifikacje. Jesteśmy nielicznym samorządem, który angażuje dodatkowe środki na wyróżnienie laureatów konkursów. Przyznawane są również stypendia naukowe za wyniki w nauce- dodał Burmistrz Andrzej Grabowski. 

Do gratulacji przyłączyli się pozostali goście. Kurator Anna Łukaszewska podkreślała potrzebę pielęgnowania w uczniach pasji. Nie zawsze trzeba być laureatem. O wiele większym sukcesem jest pomoc dziecku w jej odnalezieniu, ukierunkowanie młodego człowieka i wspieranie go w poszukiwaniach.

Śledzę rozwój oświaty w gminie Kowalewo Pomorskie. Widzę troskę nauczycieli i dyrektorów o poziom nauczania. Doceniam szczególnie zaangażowanie organu prowadzącego w funkcjonowanie szkół, wzbogacanie bazy dydaktycznej i tworzenie bazy sportowej. Pozwoli to właśnie na rozwijanie pasji u młodego człowieka- podkreślała kurator Anna Łukaszewska.  

W imieniu rodziców podziękowania samorządowi i nauczycielom złożyła mama Anna Wardzińska, a w imieniu uczniów Damian  Wardziński. Natomiast organowi prowadzącemu i dyrektorom szkół w imieniu nauczycieli podziękowała Elżbieta Kuciak Olszewska.   

„Długofalowy Program Rozwoju Oświaty na terenie gminy Kowalewo  Pomorskie został opracowany i uchwalony 24 maja 1996r. Do tej pory wyróżniono nagrodami finansowymi i dyplomami 207 nauczycieli i 366 uczniów na łączną kwotę prawie 191tys.zł.

Za rok szkolny 2013/2014 wyróżniono UCZNIÓW:

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pom.:

- Klarę Żurawską- Laureatkę konkursów przedmiotowych z biologii i  z historii, laureatkę ogólnopolskiego konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" oraz zdobywczynię III miejsca w konkursie matematycznym „Liga Zadaniowa"

- Miłosza Wojciechowskiego- Laureata konkursu przedmiotowego z historii

- Patryka Rudnickiego- Laureata konkursu przedmiotowego z historii

- Agatę Dębińską- Laureatkę konkursu przedmiotowego z geografii

- Małgorzatę Łabich- Laureatkę konkursu przedmiotowego z wiedzy o społeczeństwie

- Aleksandrę Łabich- Uczennicę wyróżnioną w konkursie matematycznym „Liga zadaniowa"

- Pawła Jasienieckiego - Zdobywcę III miejsce w konkursie matematycznym „Liga zadaniowa"

- Karolinę Kałon- Uczennicę wyróżnioną w konkursie matematycznym „Liga zadaniowa"

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim

- Agatę Kwiatkowską- Laureatkę wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego

- Julię Bąk- Laureatkę wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego

- Natalię Oleś -Zdobywczynię III miejsce w konkursie matematycznym „Liga zadaniowa", finalistkę konkursu przedmiot. z języka polskiego

- Tomasza Brodzińskiego- Laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z przyrody,

Finalistę konkursu przedmiotowego z j. polskiego

- Damiana Wardzińskiego- Zdobywcę III miejsca w konkursie matematycznym „Liga zadaniowa" i finalista konkursu przedmiotowego z matematyki,

- Aleksandra Barańskiego- Zdobywcę I m. w konkursie „Matematyk na Medal" oraz I m. „Król Ortografii"

- Michała Zacharek- Zdobywcę I m. konkursie „Matematyk na Medal", oraz I m. „Król Ortografii"

- Michała Gruszeckiego- Zdobywcę I m. „Król Ortografii"

- Martynę Boniecką-  Zdobywczynię I m. konkursie „Matematyk na Medal"

- Klaudię Waćkowską- Finalistkę konkursu przedmiotowego z języka polskiego

Szkołą Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie

- Kingę Derewecką- Laureatkę wojewódzkiego konkursu przedmiot. z matematyki i laureatkę konkursu matematycznego „Liga zadaniowa"

- Daniela Śliwkę -Zdobywcę II miejsca w Finale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w biegach przełajowych

-Filipa Kołaczyńskiego- Finalistę wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z matematyki

Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące:

- Martynę Humięcką- Zdobywczynię I m. konkursie „Król Ortografii"

Za rok szkolny 2013/2014 wyróżniono NAUCZYCIELI w/w (opiekunów) uczniów:

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim: Ewę Nowakowską, Marzennę Okrucińską, Tomasza Bruchlej, Krystynę Bartoszyńską, Agnieszkę Chościńską, Justynę Sankiewicz i  Jacka Olszewskiego,

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim: Katarzynę Łobodzińską, Katarzynę Grabowską, Annę Jarecką, Małgorzatę Łobodzińską, Małgorzatę Pęcherską - Żary, Elżbietę Kuciak Olszewską, Małgorzatę Kłos i Krystynę Bilską Górny,

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie: Agnieszkę Szymczak i Dariusza Osmańskiego

Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące: Ewę Putz - Misztal

dlogofalowy_01.jpg
 dlogafalowy_02.jpg
 dlogofalowy.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!