Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Współpraca dla dobra dziecka

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Współpraca dla dobra dziecka Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
23.10.2014

small.jpgRok szkolny w pełni. Nauczyciele zapracowani, a uczniowie już tęsknią za wakacjami. Październik to czas zebrań rodziców. W Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim na popularnej wywiadówce w dniu 22 października br. spotkali się rodzice 472 uczniów, w tym 66 zerówkowiczów, dyrekcja, nauczyciele i organ prowadzący. Oprócz omówienia podstawowych zasad funkcjonowania placówki, praw i obowiązków ucznia dużo czasu poświęcono ostatnim inwestycjom, m.in. wymianie pokrycia dachowego, rynien i modernizacji kanalizacji. Kosztowało to budżet gminy ponad 100tys.zł. Dyrektor Benedykt Mroziński przedstawił rodzicom bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych oraz pochwalił się ostatnim sukcesem nauczycieli najmłodszych klas, czyli otwarciem figlowiska- ale o tym za chwilę.  

Każdy z uczniów, bez względu na wiek czy predyspozycje zdrowotne znajdzie tu coś dla siebie. Mamy zespoły taneczne, chór, koła naukowe i sportowe. W klasach 11 tablic interaktywnych uprzyjemnia naukę. Wystarczą tylko dobre chęci i mobilizacja ze strony rodziców. Nie sposób przecenić wkładu rodziców w funkcjonowanie szkoły. Wspierają oni ją rzeczowo, finansowo jak i poświęcając swój czas na prace porządkowe czy organizację imprez dla dzieci- podkreślał dyrektor.

Jako przedstawiciel organu prowadzącego placówkę Burmistrz Andrzej Grabowski podkreślał potrzebę współpracy wszystkich trzech stron: dyrekcji szkoły, samorządu oraz rodziców. Wówczas stworzone zostaną najbardziej optymalne warunki spełniające potrzeby rozwojowe uczniów.

Szkoła jest bezpieczna i w pełni wyposażona. Nasze dzieci nie musza mieć kompleksów przed mieszkańcami dużych miast. Organ prowadzący jak i dyrektor szkoły stworzył wraz z nauczycielami warunki do nauki. Nasze wyniki z egzaminów klas szóstych systematycznie rosną, mamy lepszą średnią niż powiat, województwo, a nawet kraj. Jest to wskaźnik, że starania samorządu i kierowane na oświatę środki z budżetu gminy są dobrze spożytkowane. Samorząd troszczy się również o kondycję uczniów. Obiekty sportowe są do ich dyspozycji. Bezpłatnie mogą korzystać z Centrum Rekreacji i Sportu, a lada dzień z pływalni.  Przecież sport zawsze korzystnie odbije się na zdrowiu młodego człowieka- dodał Burmistrz- Jednocześnie dziękuję za współpracę z Radą Rodziców. Jest to organ, który ma olbrzymi wpływ nie tylko na program nauczania, ale również wychowania w szkole. Ta współpraca z organem prowadzącym jak i dyrektorem jest wzorowa.

Obecne na zebraniu przewodnicząca rady rodziców Anna Wardzińska zachęcała do udziału w organizacji imprez, gdyż cały dochód z zabaw karnawałowych i zbiórek trafia do uczniów m.in. na podręczniki, słodycze czy wyposażenie klas.

Przed zebraniem z rodzicami, na wniosek nauczycieli klas 0-3 burmistrz, dyrektor oraz przewodnicząca rady rodziców dokonali otwarcia nowej sali zabaw nazwanej figlowiskiem. Dzieci mogą spędzać tu czas ucząc się przez zabawę. W wielkim lustrze ćwiczyć postawę i wymowę, uczyć się matematyki w czasie zabawy w sklep czy skacząc na muzycznej mapie ćwiczyć koordynacje i spostrzegawczość.   

1.jpg 
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg
 6.jpg
 7.jpg
 8.jpg
 9.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!