Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Podsumowanie minionych 4 lat

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Podsumowanie minionych 4 lat Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
28.10.2014

small.jpgNa XXX, ostatniej sesji rady miejskiej w dniu 24.10.2014r. podsumowano minione 4 lata, czyli złożono sprawozdanie z realizacji Planu Zamierzeń Gminy za kadencję 2010-2014, gdzie załącznikiem był film o najważniejszych inwestycjach tego okresu. Materiał można jeszcze raz obejrzeć na stronie urzędu: www.kowalewopomorskie.pl.

Charakteryzując minioną kadencję burmistrz miasta Andrzej Grabowski podziękował wszystkim, którzy wspierali go w podejmowaniu decyzji i w ich realizacji czyli: duchownym, radnym, sołtysom, działaczom społecznym, kierownikom zakładów pracy oraz pracownikom urzędu.

Minione 4 lata to przede wszystkim inwestycje drogowe i rozwój infrastruktury sportowej. Centrum Rekreacji i Sportu, strzelnica, pływalnia służyć mają wszystkim mieszkańcom gminy bez względu na wiek. Śmiało mogę powiedzieć, że oświatę mamy na najwyższym poziomie. Zakończyliśmy inwestowanie w tej dziedzinie. Obwodnica Kowalewa znalazła się w najważniejszym dokumencie województwa czyli w Kontrakcie Terytorialnym. Nasze działania w pozyskiwaniu środków unijnych oraz inwestowanie w sport uhonorowano w 2013r. nagrodą marszałka oraz dwoma Diamentami Regionu, w tym nagrodą wręczaną przez społeczeństwo. Wizytował nas dwukrotnie prezydent Komorowski i wicepremier Piechociński. Świadczy to o docenieniu naszej pozycji w regionie - wymieniał burmistrz.

Po sprawozdaniu złożonym przez burmistrza i obejrzeniu filmu zebrani wysłuchali wystąpień zaproszonych gości.  

Prezes Towarzystwa Miłośników Kowalewa Joachim Kupski podkreślał jak miasto zmieniło się w ciągu tych kilku lat, jak dbając o historię i tradycję nastąpił rozwój. Przewodnicząca Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Maria Nowatka podkreślała widoczną troskę o osoby starsze, chore i potrzebujące. Wiceprzewodniczący sejmiku województwa Ryszard Bober wspomniał o partnerskiej współpracy na szczeblu województwa i o sprawnym pozyskiwaniu środków unijnych. Podawał Kowalewo jako dobry przykład dynamicznego rozwoju. O wzorowej współpracy i trosce o bezpieczeństwo społeczeństwa mówił komendant powiatowy policji Wojciech Machelski. Natomiast wiceprezes Zarządu MG OSP Piotr Strzelecki wymieniał inwestycje jakie z budżetu gminy zostały sfinansowane: zmodernizowane remizy, nowy garaż z wieżą obserwacyjną czy samochód strażacki. Prokurent firmy Plastica Roman Grzymowicz podziękował burmistrzowi oraz pracownikom urzędu za przychylność i pomoc w pokonywaniu biurokracji i wsparcie w dążeniu do rozszerzenia podstrefy ekonomicznej. Jacek Żurawski - przewodniczący NSZZ Solidarność i jednocześnie Kowalewiak pochwalił umiejętność godzenia potrzeb wszystkich grup społecznych, a prezes TPD Daniel Brożek podziękował za współprace na rzecz osób niepełnosprawnych. Syn przedwojennego wójta gminy Henryk Klimek przekazał kilka przychylnych  informacji jakie na temat Kowalewa przekazali mu przyjaciele z innych miast. Przewodniczący Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 Zygmunt Szczepański gratulując sukcesów, życzył dalszego tak dynamicznego rozwoju. Tadeusz Górny- przewodniczący komisji rewizyjnej z Pruskiej Łąki podziękował za wyodrębnienie budżetu sołeckiego, dzięki czemu mieszkańcy wsi mogą decydować o swoich potrzebach.       

Zabierając głos w dyskusji radni dziękowali gościom za miłe słowa i docenienie ich zabiegów i zauważenie sukcesów. Radny Robert Bejgier w imieniu klubu Gmina Wspólnym Dobrem podziękował za współpracę, a radny Jarosław Lewandowski pracownikom Biura Rady Miejskiej za troskę i opiekę. Radny Jerzy Koralewski kilkakrotnie podkreślał fakt zgody i chęci wspólnego działania.

Uchwała w spr. przyjęcia sprawozdanie z realizacji Planu Zamierzeń, czyli działań rady i burmistrza w latach 2010-2014 została przyjęta jednogłośnie. Następnie Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski wręczył obecnym radnym oraz radnej Helenie Zegarskiej ekologiczne upominki w postaci egzotycznych drzewek oraz nowej monografii Kowalewa. We wręczaniu wspierał burmistrza Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski oraz młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej działająca w Ekozespołach.

W podziękowaniu za pomoc przy organizacji tegorocznych dożynek starostowie (Małgorzata Marcinkowska i Zbigniew Blunkowski - w zastępstwie żona) oraz gospodarze (Joanna Piasecka i Krzysztof Kin) otrzymali z rak burmistrza pamiątkowe albumy zawierające fotografie ze święta plonów.

W sesji uczestniczył również: Honorowy Obywatel Miasta Siostra Monika wraz z przełożoną sióstr elżbietanek siostrą Eweliną Sprada, zastępca komendanta powiatowego PSP Robert Wiśniewski, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Toruniu Jacek Kwiatkowski (Kowalewiak), komendant posterunku policji w Kowalewie Piotr Pipczyński, przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Maria Wiśniewska i ODR Dorota Weber, dyrektor Energii Operator Andrzej Markiewicz, radni powiatowi Andrzej Okruciński i Elżbieta Arbart. Nie mogło także zabraknąć druhów prezesów, naczelników i reprezentantów ze wszystkich jednostek OSP oraz działaczy społecznych, zarząd LKS Promień, dyrektorów jednostek podległych i pracowników urzędu.

Ostatnią w tej kadencji sesje uświetniło wprowadzenie sztandaru gminy i wykonanie hymnu przez chór działający przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II pod kierownictwem Arletty Żuławskiej Jastrzębskiej i Mariusza Wardeńskiego.

sesja_xxx_002.jpg

 sesja_xxx_001.jpg

sesja_xxx_2014.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!