Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Podsumowanie minionych 4 lat

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Podsumowanie minionych 4 lat Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
28.10.2014

small.jpgNa XXX, ostatniej sesji rady miejskiej w dniu 24.10.2014r. podsumowano minione 4 lata, czyli złożono sprawozdanie z realizacji Planu Zamierzeń Gminy za kadencję 2010-2014, gdzie załącznikiem był film o najważniejszych inwestycjach tego okresu. Materiał można jeszcze raz obejrzeć na stronie urzędu: www.kowalewopomorskie.pl.

Charakteryzując minioną kadencję burmistrz miasta Andrzej Grabowski podziękował wszystkim, którzy wspierali go w podejmowaniu decyzji i w ich realizacji czyli: duchownym, radnym, sołtysom, działaczom społecznym, kierownikom zakładów pracy oraz pracownikom urzędu.

Minione 4 lata to przede wszystkim inwestycje drogowe i rozwój infrastruktury sportowej. Centrum Rekreacji i Sportu, strzelnica, pływalnia służyć mają wszystkim mieszkańcom gminy bez względu na wiek. Śmiało mogę powiedzieć, że oświatę mamy na najwyższym poziomie. Zakończyliśmy inwestowanie w tej dziedzinie. Obwodnica Kowalewa znalazła się w najważniejszym dokumencie województwa czyli w Kontrakcie Terytorialnym. Nasze działania w pozyskiwaniu środków unijnych oraz inwestowanie w sport uhonorowano w 2013r. nagrodą marszałka oraz dwoma Diamentami Regionu, w tym nagrodą wręczaną przez społeczeństwo. Wizytował nas dwukrotnie prezydent Komorowski i wicepremier Piechociński. Świadczy to o docenieniu naszej pozycji w regionie - wymieniał burmistrz.

Po sprawozdaniu złożonym przez burmistrza i obejrzeniu filmu zebrani wysłuchali wystąpień zaproszonych gości.  

Prezes Towarzystwa Miłośników Kowalewa Joachim Kupski podkreślał jak miasto zmieniło się w ciągu tych kilku lat, jak dbając o historię i tradycję nastąpił rozwój. Przewodnicząca Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Maria Nowatka podkreślała widoczną troskę o osoby starsze, chore i potrzebujące. Wiceprzewodniczący sejmiku województwa Ryszard Bober wspomniał o partnerskiej współpracy na szczeblu województwa i o sprawnym pozyskiwaniu środków unijnych. Podawał Kowalewo jako dobry przykład dynamicznego rozwoju. O wzorowej współpracy i trosce o bezpieczeństwo społeczeństwa mówił komendant powiatowy policji Wojciech Machelski. Natomiast wiceprezes Zarządu MG OSP Piotr Strzelecki wymieniał inwestycje jakie z budżetu gminy zostały sfinansowane: zmodernizowane remizy, nowy garaż z wieżą obserwacyjną czy samochód strażacki. Prokurent firmy Plastica Roman Grzymowicz podziękował burmistrzowi oraz pracownikom urzędu za przychylność i pomoc w pokonywaniu biurokracji i wsparcie w dążeniu do rozszerzenia podstrefy ekonomicznej. Jacek Żurawski - przewodniczący NSZZ Solidarność i jednocześnie Kowalewiak pochwalił umiejętność godzenia potrzeb wszystkich grup społecznych, a prezes TPD Daniel Brożek podziękował za współprace na rzecz osób niepełnosprawnych. Syn przedwojennego wójta gminy Henryk Klimek przekazał kilka przychylnych  informacji jakie na temat Kowalewa przekazali mu przyjaciele z innych miast. Przewodniczący Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 Zygmunt Szczepański gratulując sukcesów, życzył dalszego tak dynamicznego rozwoju. Tadeusz Górny- przewodniczący komisji rewizyjnej z Pruskiej Łąki podziękował za wyodrębnienie budżetu sołeckiego, dzięki czemu mieszkańcy wsi mogą decydować o swoich potrzebach.       

Zabierając głos w dyskusji radni dziękowali gościom za miłe słowa i docenienie ich zabiegów i zauważenie sukcesów. Radny Robert Bejgier w imieniu klubu Gmina Wspólnym Dobrem podziękował za współpracę, a radny Jarosław Lewandowski pracownikom Biura Rady Miejskiej za troskę i opiekę. Radny Jerzy Koralewski kilkakrotnie podkreślał fakt zgody i chęci wspólnego działania.

Uchwała w spr. przyjęcia sprawozdanie z realizacji Planu Zamierzeń, czyli działań rady i burmistrza w latach 2010-2014 została przyjęta jednogłośnie. Następnie Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski wręczył obecnym radnym oraz radnej Helenie Zegarskiej ekologiczne upominki w postaci egzotycznych drzewek oraz nowej monografii Kowalewa. We wręczaniu wspierał burmistrza Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski oraz młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej działająca w Ekozespołach.

W podziękowaniu za pomoc przy organizacji tegorocznych dożynek starostowie (Małgorzata Marcinkowska i Zbigniew Blunkowski - w zastępstwie żona) oraz gospodarze (Joanna Piasecka i Krzysztof Kin) otrzymali z rak burmistrza pamiątkowe albumy zawierające fotografie ze święta plonów.

W sesji uczestniczył również: Honorowy Obywatel Miasta Siostra Monika wraz z przełożoną sióstr elżbietanek siostrą Eweliną Sprada, zastępca komendanta powiatowego PSP Robert Wiśniewski, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Toruniu Jacek Kwiatkowski (Kowalewiak), komendant posterunku policji w Kowalewie Piotr Pipczyński, przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Maria Wiśniewska i ODR Dorota Weber, dyrektor Energii Operator Andrzej Markiewicz, radni powiatowi Andrzej Okruciński i Elżbieta Arbart. Nie mogło także zabraknąć druhów prezesów, naczelników i reprezentantów ze wszystkich jednostek OSP oraz działaczy społecznych, zarząd LKS Promień, dyrektorów jednostek podległych i pracowników urzędu.

Ostatnią w tej kadencji sesje uświetniło wprowadzenie sztandaru gminy i wykonanie hymnu przez chór działający przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II pod kierownictwem Arletty Żuławskiej Jastrzębskiej i Mariusza Wardeńskiego.

sesja_xxx_002.jpg

 sesja_xxx_001.jpg

sesja_xxx_2014.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!