Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Jeszcze raz o strzelnicy

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Jeszcze raz o strzelnicy Drukuj
Wpisał: Anna Panak   
29.10.2014

Jak już wcześniej informowaliśmy w dniu 28 września bieżącego roku miało miejsce uroczyste otwarcie zmodernizowanej strzelnicy, położonej w miejscowości Kiełpiny Gm. Kowalewo Pom. Osoby, które zainteresowane są możliwością skorzystania z w/w obiektu zapraszamy do zapoznania się z:

-regulaminem strzelnicy ,
-oraz warunkami korzystania ze strzelnicy ,

które zamieszczone zostały na naszej stronie - w zakładce "Strzelnica w Kiełpinach".

 

Szczególną uwagę zwracamy na zapisy regulaminu oraz warunków korzystania ze strzelnicy, mówiące o tym, że trening, zajęcia czy też zawody strzeleckie, może przeprowadzić jedynie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

Na podstawie wyrażonej zgody, podajemy do wiadomości numer telefonu komórkowego Pana Zacharka Jacka, który legitymuje się uprawnieniami do prowadzenia strzelania, posiada licencję sędziego strzelectwa oraz patent strzelecki.- tel. komórkowy 606-331-476

Przy tej okazji zachęcamy i prosimy, aby osoby mające stosowne uprawnienia w tym zakresie również złożyły do tutejszego Urzędu taką informację. Posiadanie powyższych danych pozwoli na rozszerzenie oferty wynajmu strzelnicy o wskazanie listy osób, które mogą czuwać nad bezpieczeństwem uczestników przedmiotowych imprez.

Istnieje także możliwość skorzystania z agregatu prądotwórczego. W celu uzgodnienia szczegółów wykonania usługi należy skontaktować się z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalewie Pom. tel. 56 684 15 17.

Życzymy miłego i bezpiecznego korzystania z obiektu strzelnicy.

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!