Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
30.10.2014
pierwsze_posiedz_kw_30_10_14_000.jpgJuż w dniu 16 listopada br. każdy obywatel będzie mógł wybierać swojego przedstawiciela do czterech organów władz samorządowych, czyli do rady gminy, powiatu i województwa oraz na stanowisko burmistrza, wójta czy prezydenta. W samorządach trwają prace przygotowawcze do sprawnego i niezakłóconego przebiegu głosowania. Ustawodawca nałożył na wójtów, burmistrzów i prezydentów m.in. obowiązek odbycia spotkania Obwodowych Komisji Wyborczych i przygotowania lokali. 
Gmina Kowalewo Pomorskie to 8 obwodów. Od kilkunastu lat bez zmian komisje obradują w 7 lokalach: w szkołach podstawowych w Kowalewie, w Wielkim Rychnowie, w Wielkiej Łące i w Pluskowęsach, w Domu Kultury oraz w remizach w Mlewcu i w Chełmoniu. W czasie zmian w 3-mandatowych okręgach głosowania w 2012r. utworzono nowy lokal wyborczy w świetlicy wiejskiej w Sierakowie, a zrezygnowano z lokalu w Zespole Szkół.  Dwa lokale (MGOK i SP W. Rychnowo) są przystosowane do głosowania osób niepełnosprawnych. W dniu wyborów lokale będą otwarte  od 7.00-21.00.

W dniu 28 października br. odbyło się pierwsze posiedzenie wszystkich Obwodowych Komisji Wyborczych. Wybrano przewodniczących i zastępców oraz zapoznano członków z zasadami pracy w komisjach wyborczych. Ustalono terminy 2 szkoleń, odbiorów lokali i liczenia kart do głosowania.

Burmistrz przypomniał zebranym, że kandydatów do poszczególnych komisji zgłaszają komitety wyborcze zarejestrowane i zgłaszające kandydatów na danym obszarze. W naszej gminie praktycznie do wszystkich komisji zgłoszono po 15 przedstawicieli komietetów wyborczych co zaskutkowało koniecznością przeprowadzenia losowań. Zgodnie z przepisami komisja mogła liczyć maksymalnie 9 członków (w tym przedstawiciel urzędu) i po tylu liczy.

Wybory to możliwość dla obywateli wystawienia cenzury dotychczasowym przedstawicielom oraz wskazanie osób, które najbardziej znają ich potrzeby. Jednak najważniejsze to wzięcie udziału w głosowaniu. Osoba bojkotująca ten akt również głosuje pozwalając wybrać innym. Powinniśmy się postarać, aby nasz powiat miał przedstawiciela w sejmiku, a do rad gmin weszli ludzie odpowiedzialni i skuteczni. Pamiętajmy, że tylko okazanie dowodu osobistego pozwoli na udział w głosowaniu. Zachęcam do upewnienia się, w jakim lokalu mieszkaniec jest uprawniony do oddania głosu. Szczególnie zachęcam do tego mieszkańców sołectw: Srebrniki, Sierakowo, Zapluskowęsy i Szychowo, gdzie wcześniej nastąpiła zmiana lokalizacji miejsca głosowania. - podkreślał burmistrz Andrzej Grabowski.
pierwsze_posiedz_kw_30_10_14_001.jpg
pierwsze_posiedz_kw_30_10_14_002.jpg
pierwsze_posiedz_kw_30_10_14_003.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!