Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
30.10.2014
pierwsze_posiedz_kw_30_10_14_000.jpgJuż w dniu 16 listopada br. każdy obywatel będzie mógł wybierać swojego przedstawiciela do czterech organów władz samorządowych, czyli do rady gminy, powiatu i województwa oraz na stanowisko burmistrza, wójta czy prezydenta. W samorządach trwają prace przygotowawcze do sprawnego i niezakłóconego przebiegu głosowania. Ustawodawca nałożył na wójtów, burmistrzów i prezydentów m.in. obowiązek odbycia spotkania Obwodowych Komisji Wyborczych i przygotowania lokali. 
Gmina Kowalewo Pomorskie to 8 obwodów. Od kilkunastu lat bez zmian komisje obradują w 7 lokalach: w szkołach podstawowych w Kowalewie, w Wielkim Rychnowie, w Wielkiej Łące i w Pluskowęsach, w Domu Kultury oraz w remizach w Mlewcu i w Chełmoniu. W czasie zmian w 3-mandatowych okręgach głosowania w 2012r. utworzono nowy lokal wyborczy w świetlicy wiejskiej w Sierakowie, a zrezygnowano z lokalu w Zespole Szkół.  Dwa lokale (MGOK i SP W. Rychnowo) są przystosowane do głosowania osób niepełnosprawnych. W dniu wyborów lokale będą otwarte  od 7.00-21.00.

W dniu 28 października br. odbyło się pierwsze posiedzenie wszystkich Obwodowych Komisji Wyborczych. Wybrano przewodniczących i zastępców oraz zapoznano członków z zasadami pracy w komisjach wyborczych. Ustalono terminy 2 szkoleń, odbiorów lokali i liczenia kart do głosowania.

Burmistrz przypomniał zebranym, że kandydatów do poszczególnych komisji zgłaszają komitety wyborcze zarejestrowane i zgłaszające kandydatów na danym obszarze. W naszej gminie praktycznie do wszystkich komisji zgłoszono po 15 przedstawicieli komietetów wyborczych co zaskutkowało koniecznością przeprowadzenia losowań. Zgodnie z przepisami komisja mogła liczyć maksymalnie 9 członków (w tym przedstawiciel urzędu) i po tylu liczy.

Wybory to możliwość dla obywateli wystawienia cenzury dotychczasowym przedstawicielom oraz wskazanie osób, które najbardziej znają ich potrzeby. Jednak najważniejsze to wzięcie udziału w głosowaniu. Osoba bojkotująca ten akt również głosuje pozwalając wybrać innym. Powinniśmy się postarać, aby nasz powiat miał przedstawiciela w sejmiku, a do rad gmin weszli ludzie odpowiedzialni i skuteczni. Pamiętajmy, że tylko okazanie dowodu osobistego pozwoli na udział w głosowaniu. Zachęcam do upewnienia się, w jakim lokalu mieszkaniec jest uprawniony do oddania głosu. Szczególnie zachęcam do tego mieszkańców sołectw: Srebrniki, Sierakowo, Zapluskowęsy i Szychowo, gdzie wcześniej nastąpiła zmiana lokalizacji miejsca głosowania. - podkreślał burmistrz Andrzej Grabowski.
pierwsze_posiedz_kw_30_10_14_001.jpg
pierwsze_posiedz_kw_30_10_14_002.jpg
pierwsze_posiedz_kw_30_10_14_003.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!