Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Bilans finansowy

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Bilans finansowy Drukuj
Wpisał: Natalia Kociemska   
05.11.2014

Bilans finansowy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

wg stanu na dzień 31.10.2014r.

 

Należność za miesiąc / rok

Należność za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpłaty

Brakująca należność

Ściągalność opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

lipiec - listopad 2013

623 350,50 zł

586 209,28 zł

37 141,22 zł

94,04 %

grudzień 2013 -lipiec 2014

893 449,23 zł

904 853,87 zł

-

101,28 %

sierpień 2014

104 249,70 zł

100 619,10 zł

3 630,60 zł

96,52 %

wrzesień 2014

104 792,30 zł

102 670,27 zł

2 122,03 zł

97, 98 %

RAZEM narastająco   

1 725 841,73 zł

1 694 352,52 zł

31 489,21 zł

98,18 %

  • Ściągalność - miasto Kowalewo Pomorskie - 98,25 %
  • Ściągalność wieś (ogółem) - 96,58 %

Sołectwa z największą ściągalnością opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- Frydrychowo - 105,79 %

- Nowy Dwór - 101,24 %

- Pluskowęsy - 100,9 %

Sołectwa z najmniejszą ściągalnością opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- Lipienica - 93,11 %

- Srebrniki - 92,97 %

- Mlewiec - 90,39 %

Mamy nadzieję, że przedstawiany co miesiąc bilans finansowy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i zestawienie sołectw z największą i najmniejszą ściągalnością przyczynią się do mobilizacji mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie w terminowym dokonywaniu opłat.

Jednocześnie informujemy, że w stosunku do osób, które nie uiściły przedmiotowej opłaty prowadzić będziemy czynności windykacyjne, co spowoduje powstanie obowiązku uiszczenia kosztów egzekucyjnych.

Wszczęte egzekucje administracyjne są w większości skuteczne, co jest widoczne na zamieszczonym wyżej zestawieniu.

Powyższy bilans uwzględnia także nadpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!