Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego Drukuj
Wpisał: Joanna Krasicka   
06.11.2014
small.jpgW dniu 4 listopada, o godzinie 16.00 w Sali Widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,  odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne z Beneficjentami Ostatecznymi projektu pn. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie".

 

logo_wwpe_13_07_14.jpg

W spotkaniu wzięli udział: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie, Pan Andrzej Grabowski, Sekretarz Gminy Kowalewo Pomorskie - Pani Ewa Bąk oraz Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia - jako przedstawiciele Gminy Kowalewo Pomorskie, która jest Beneficjent Projektu, a także osoby odpowiedzialne za realizację Projektu: Pani Joanna Krasicka - Kierownik Projektu, Pani Edyta Jasińska - specjalista ds. obsługi finansowej Projektu, Pani Zyta Szymańska - Kierownik MGOPS.

Celem tego projektu  jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 150 gospodarstw domowych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, poprzez udostępnienie szerokopasmowego Internetu, zapewnienie niezbędnego sprzętu i oprogramowania oraz odpowiednich warunków jego użytkowania i pomocy technicznej przy instalacji sprzętu w domu w okresie realizacji Projektu oraz zapewnienie trwałości Projektu przez 5 lat po jego zakończeniu.

Rekrutacja do Projektu rozpoczęła się w dniu 8 lipca br. Wtedy to na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ukazało się ogłoszenie dotyczące naboru do Projektu pn. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie". Taka informacja w formie Ogłoszenia została też przekazana sołtysom, z prośbą o wywieszenie w gablotach ogłoszeń, a także przekazywana była przez Pana Burmistrza na zebraniach wiejskich.

Pierwszy termin rekrutacji - zgodnie z §8 ust. 1 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie wyznaczony był do 15 sierpnia 2014roku.

Ponieważ do tego dnia wpłynęło zaledwie 68 wniosków,  zgodnie z §8 ust. 19 Beneficjent Projektu, czyli Gmina Kowalewo Pomorskie wyznaczyła dodatkowy termin składania wniosków i przedłużyła ten termin do dnia 15 września 2014 roku.

W wyniku dodatkowej rekrutacji, do dnia 15 września br. złożono ogółem  162 wnioski, z czego zakwalifikowanych zostało 150 osób, w następujących grupach docelowych:

A.  Rodziny spełniające kryterium dochodowe w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych - zakwalifikowano 51 osób

B.   Osoby niepełnosprawne - zakwalifikowano  77 osób

C.  Osoby z grupy +50 - zakwalifikowano  14 osób

D.  Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce - zakwalifikowano 8 osób

8 osób nie zostało  zakwalifikowanych, natomiast 4 osoby znalazły się na liście rezerwowej.

Ponieważ Projekt przewidywał konkretną ilość miejsc w poszczególnych grupach docelowych (w grupie A - 40 miejsc, w grupie B - 10 miejsc, w grupie C - 65 miejsc i w grupie D - 35 miejsc), a liczba chętnych zwłaszcza w grupach C i D  była mniejsza niż  wynosiło zapotrzebowanie, w pierwszej kolejności kwalifikowane były osoby z grupy A, C i D. Dla osób niepełnosprawnych w projekcie przewidziano tylko 10 miejsc, a zatem wszystkie osoby z listy rezerwowej to osoby z grupy B. Kryteria takie przyjęła Komisja Rekrutacyjna w porozumieniu w władzą wdrążającą z Warszawy (wystąpiono z pismem o przyjecie zmian w projekcie i umożliwienie zakwalifikowania większej liczby osób z grupy A i B).

W trakcie spotkania podpisane zostały Deklaracje uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w Projekcie pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie", a także przekazane zostały informacje dotyczące dalszych działań związanych z  realizacją tego Projektu.

1.jpg
 2.jpg
3.jpg
 4.jpg
 5.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!