Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego Drukuj
Wpisał: Joanna Krasicka   
06.11.2014
small.jpgW dniu 4 listopada, o godzinie 16.00 w Sali Widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,  odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne z Beneficjentami Ostatecznymi projektu pn. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie".

 

logo_wwpe_13_07_14.jpg

W spotkaniu wzięli udział: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie, Pan Andrzej Grabowski, Sekretarz Gminy Kowalewo Pomorskie - Pani Ewa Bąk oraz Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia - jako przedstawiciele Gminy Kowalewo Pomorskie, która jest Beneficjent Projektu, a także osoby odpowiedzialne za realizację Projektu: Pani Joanna Krasicka - Kierownik Projektu, Pani Edyta Jasińska - specjalista ds. obsługi finansowej Projektu, Pani Zyta Szymańska - Kierownik MGOPS.

Celem tego projektu  jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 150 gospodarstw domowych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, poprzez udostępnienie szerokopasmowego Internetu, zapewnienie niezbędnego sprzętu i oprogramowania oraz odpowiednich warunków jego użytkowania i pomocy technicznej przy instalacji sprzętu w domu w okresie realizacji Projektu oraz zapewnienie trwałości Projektu przez 5 lat po jego zakończeniu.

Rekrutacja do Projektu rozpoczęła się w dniu 8 lipca br. Wtedy to na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ukazało się ogłoszenie dotyczące naboru do Projektu pn. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie". Taka informacja w formie Ogłoszenia została też przekazana sołtysom, z prośbą o wywieszenie w gablotach ogłoszeń, a także przekazywana była przez Pana Burmistrza na zebraniach wiejskich.

Pierwszy termin rekrutacji - zgodnie z §8 ust. 1 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie wyznaczony był do 15 sierpnia 2014roku.

Ponieważ do tego dnia wpłynęło zaledwie 68 wniosków,  zgodnie z §8 ust. 19 Beneficjent Projektu, czyli Gmina Kowalewo Pomorskie wyznaczyła dodatkowy termin składania wniosków i przedłużyła ten termin do dnia 15 września 2014 roku.

W wyniku dodatkowej rekrutacji, do dnia 15 września br. złożono ogółem  162 wnioski, z czego zakwalifikowanych zostało 150 osób, w następujących grupach docelowych:

A.  Rodziny spełniające kryterium dochodowe w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych - zakwalifikowano 51 osób

B.   Osoby niepełnosprawne - zakwalifikowano  77 osób

C.  Osoby z grupy +50 - zakwalifikowano  14 osób

D.  Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce - zakwalifikowano 8 osób

8 osób nie zostało  zakwalifikowanych, natomiast 4 osoby znalazły się na liście rezerwowej.

Ponieważ Projekt przewidywał konkretną ilość miejsc w poszczególnych grupach docelowych (w grupie A - 40 miejsc, w grupie B - 10 miejsc, w grupie C - 65 miejsc i w grupie D - 35 miejsc), a liczba chętnych zwłaszcza w grupach C i D  była mniejsza niż  wynosiło zapotrzebowanie, w pierwszej kolejności kwalifikowane były osoby z grupy A, C i D. Dla osób niepełnosprawnych w projekcie przewidziano tylko 10 miejsc, a zatem wszystkie osoby z listy rezerwowej to osoby z grupy B. Kryteria takie przyjęła Komisja Rekrutacyjna w porozumieniu w władzą wdrążającą z Warszawy (wystąpiono z pismem o przyjecie zmian w projekcie i umożliwienie zakwalifikowania większej liczby osób z grupy A i B).

W trakcie spotkania podpisane zostały Deklaracje uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w Projekcie pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie", a także przekazane zostały informacje dotyczące dalszych działań związanych z  realizacją tego Projektu.

1.jpg
 2.jpg
3.jpg
 4.jpg
 5.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!