Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Pozyskane środki unijne

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Pozyskane środki unijne Drukuj
Wpisał: Małgorzata Chojnacka   
16.03.2007

Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców i pytania zadawane, nie tylko na Forum, ale i podczas spotkań o środki unijne pozyskane przez różnych beneficjentów na realizację zadań w gminie Kowalewo Pomorskie, w tym zadań inwestycyjnych, prezentujemy poniższe zestawienie.

Dotyczy to szczególnie odpowiedzi na post zamieszczony na Forum Gazety Pomorskiej o temacie „odp.: wybory” Maria (06.10.06 08:18)
  Zestawienie pozyskanych środków unijnych
Program Nazwa projektu Wielkość dofinansowania w zł
SAPARD Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Bielsk i Szychowo gmina Kowalewo Pomorskie 134 861
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Józefat i Kiełpiny 142 828
Modernizacja drogi gminnej w Bielsku 163 875
Modernizacja drogi gminnej Sierakowo-Martyniec 595 100
Budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 15 w miejscowościach Kowalewo Pomorskie – Szychowo 129 964
ZPORR Przebudowa układu komunikacyjnego w Kowalewie Pomorskim w obrębie ulic Mickiewicza i Wyspiańskiego 719 516
Przebudowa i modernizacja ulicy Fosa Jagiellońska w Kowalewie Pomorskim 266 612
Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Wł. St. Reymonta w Kowalewie Pomorskim 1 135 422
Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Wielka Łąka – Pruska Łąka 1 445 931
Modernizacja oczyszczalni ścieków i centralnej przepompowni w Kowalewie Pomorskim 846 036
Odnowa wsi Zagospodarowanie terenu wokół remizo-świetlicy w Kiełpinach 118 647
Remont i adaptacja istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Mlewie 154 440
Budowa świetlicy osiedlowej na Osiedlu Brodnickim w Kowalewie Pomorskim 200 000
Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi „Odbudowa Strugi Rychnowskiej w km 10+785 – 15+500 gm. Kowalewo Pomorskie, powiat Golub Dobrzyń” 491 808
„Mlewo II” etap II – melioracje gruntów rolnych 723 354
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Skrzyżowanie w Wielkiej Łące 1 500 000
Remont drogi krajowej nr 15 6 230 874
Budowa chodnika Frydrychowo-Pluskowęsy 200 000
Ochotnicze Straże Pożarne Dosprzętowienie jednostek OSP Kowalewo Pom., W. Rychnowo i Srebrniki 24 000
Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich Wyposażenie i remonty szkół, świetlic, szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół 147 159
RAZEM 15 370 427

   
Środki pozyskane z innych źródeł m. in. na: Doposażenie i remonty jednostek organizacyjnych, przeprowadzenie imprez kulturalno – sportowych, szkolenia pracowników, dożywianie dzieci, organizację wypoczynku letniego, zakup podręczników, Gminne Centrum Informacji, zakup książek dla Biblioteki Publicznej 3 348 297

   
Sporządziła: Małgorzata Chojnacka  
Zatwierdziła: Sekretarz Gminy Nella Mielczarska
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!