Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Pozyskane środki unijne

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Pozyskane środki unijne Drukuj
Wpisał: Małgorzata Chojnacka   
16.03.2007

Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców i pytania zadawane, nie tylko na Forum, ale i podczas spotkań o środki unijne pozyskane przez różnych beneficjentów na realizację zadań w gminie Kowalewo Pomorskie, w tym zadań inwestycyjnych, prezentujemy poniższe zestawienie.

Dotyczy to szczególnie odpowiedzi na post zamieszczony na Forum Gazety Pomorskiej o temacie „odp.: wybory” Maria (06.10.06 08:18)
  Zestawienie pozyskanych środków unijnych
Program Nazwa projektu Wielkość dofinansowania w zł
SAPARD Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Bielsk i Szychowo gmina Kowalewo Pomorskie 134 861
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Józefat i Kiełpiny 142 828
Modernizacja drogi gminnej w Bielsku 163 875
Modernizacja drogi gminnej Sierakowo-Martyniec 595 100
Budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 15 w miejscowościach Kowalewo Pomorskie – Szychowo 129 964
ZPORR Przebudowa układu komunikacyjnego w Kowalewie Pomorskim w obrębie ulic Mickiewicza i Wyspiańskiego 719 516
Przebudowa i modernizacja ulicy Fosa Jagiellońska w Kowalewie Pomorskim 266 612
Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Wł. St. Reymonta w Kowalewie Pomorskim 1 135 422
Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Wielka Łąka – Pruska Łąka 1 445 931
Modernizacja oczyszczalni ścieków i centralnej przepompowni w Kowalewie Pomorskim 846 036
Odnowa wsi Zagospodarowanie terenu wokół remizo-świetlicy w Kiełpinach 118 647
Remont i adaptacja istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Mlewie 154 440
Budowa świetlicy osiedlowej na Osiedlu Brodnickim w Kowalewie Pomorskim 200 000
Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi „Odbudowa Strugi Rychnowskiej w km 10+785 – 15+500 gm. Kowalewo Pomorskie, powiat Golub Dobrzyń” 491 808
„Mlewo II” etap II – melioracje gruntów rolnych 723 354
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Skrzyżowanie w Wielkiej Łące 1 500 000
Remont drogi krajowej nr 15 6 230 874
Budowa chodnika Frydrychowo-Pluskowęsy 200 000
Ochotnicze Straże Pożarne Dosprzętowienie jednostek OSP Kowalewo Pom., W. Rychnowo i Srebrniki 24 000
Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich Wyposażenie i remonty szkół, świetlic, szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół 147 159
RAZEM 15 370 427

   
Środki pozyskane z innych źródeł m. in. na: Doposażenie i remonty jednostek organizacyjnych, przeprowadzenie imprez kulturalno – sportowych, szkolenia pracowników, dożywianie dzieci, organizację wypoczynku letniego, zakup podręczników, Gminne Centrum Informacji, zakup książek dla Biblioteki Publicznej 3 348 297

   
Sporządziła: Małgorzata Chojnacka  
Zatwierdziła: Sekretarz Gminy Nella Mielczarska
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!