Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Kowalewo Pomorskie Orlik 2012 Wielka Łąka Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.03.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Przyszedł czas na zebrania mieszkańców osiedli

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Przyszedł czas na zebrania mieszkańców osiedli Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
14.11.2014
przyszedl_czas_na_zebrania_mieszk_osiedli_14_11_14_000.jpgPo zakończeniu zebrań wiejskich w 23 sołectwach w gminie Kowalewo Pomorskie, również mieszkańcy osiedli miejskich podsumowują i planują. Na terenie miasta są dwa „sędziwe" osiedla domków jednorodzinnych, gdzie budynki liczą nawet powyżej 50 lat. Są to poważne skupiska, nawet po 100 budynków. Jest to osiedle Jana Kochanowskiego i osiedle Brodnickie. Odwieczne pytanie, „Które z nich było pierwsze?" nie daje spać najstarszym mieszkańcom obu aglomeracji, natomiast trzecie, młode Osiedle Kwiatowe powstaje powoli na gruntach prywatnych przy ul. Mikołaja z Ryńska.
W dniu 12 listopada br. obradowali mieszkańcy osiedla Jana Kochanowskiego. Przewodniczący Komitetu Osiedlowego Stanisław Kaznowski składając mieszkańcom podziękowanie za aktywny udział w festynie, dożynkach, zawodach piłkarskich i strzeleckich oraz sprzątaniu świata i zaprosił na przyszłoroczne imprezy. Podziękowania otrzymał również Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski za doprowadzenie do zmodernizowania ul. Odrodzenia przez zarządcę drogi wojewódzkiej, za wybudowanie chodnika przy ul. Drzymały, wymiany chodnika przy ul. Odrodzenia czy ustawienia lustra przy wyjeździe z drogi gminnej.

Mogę śmiało powiedzieć, że infrastruktura osiedlowa jest na wysokim poziomie. Wszystkie ulice są utwardzone, posiadają chodniki i oświetlenie. Na osiedlu znajduje się parking dla osób dysponujących większą liczbą pojazdów. Całe osiedle jest skanalizowane i zgazyfikowane. Dzieci mogą spędzać czas na bujaczkach lub boisku do siatkówki i koszykówki. Miejsce to służy do organizacji festynów. Mamy kilka jeszcze wolnych działek gminnych dla zainteresowanych. Największą bolączką są zlokalizowane obok obiekty PKP. Nie są one wizytówką tego miejsca. Od lat dążymy do uregulowania prawnej sytuacji działek. Prosimy, aby lokatorzy mieli możliwość wykupu lokali mieszkalnych, a spółka PKP wyremontowała budynek dworca. Niestety nadal nie ruszył projekt zaplanowany przez urząd marszałkowski, który przewidywał powstanie w nim kawiarni i wypożyczalni rowerów. Obecnie udało się nam pozyskać kilka działek od PKP na poprawę komunikacji tego terenu. Obecnie trwa inna procedura przejęcia od nich działki tzw. Trójkąta na skrzyżowaniu ul. Odrodzenia i Gł. Dworzec. Po realizacji tego przedsięwzięcia mieszkańcy osiedla będą mogli zagospodarować ten teren- podkreślał na spotkaniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

W dniu 13 listopada br. na corocznym zebraniu spotkali się mieszkańcy Osiedla Brodnickiego. Wśród tematów poruszanych na zebraniu były ostatnio przeprowadzone tam inwestycje, m.in. budowa placu zabaw. Dużo czasu poświęcono brakowi współpracy z samorządem powiatowym, brakowi poparcia dla działań gminy, a nawet celowemu sabotażowi naszych dążeń, m.in. modernizacji strzelnicy, drogi do Wąbrzeźna czy budowy pływalni.

Mieszkańcy w dyskusji podkreślali, że struktura powiatowa jest zbędna. Ten „stwór" tylko generuje koszty bez żadnych większych dochodów.

Na zakończenie przewodniczący Henryk Sławiński podziękował za współpracę Burmistrzowi Miasta i radnym.

przyszedl_czas_na_zebrania_mieszk_osiedli_14_11_14_001.jpg
przyszedl_czas_na_zebrania_mieszk_osiedli_14_11_14_002.jpg
przyszedl_czas_na_zebrania_mieszk_osiedli_14_11_14_003.jpg
przyszedl_czas_na_zebrania_mieszk_osiedli_14_11_14_004.jpg
przyszedl_czas_na_zebrania_mieszk_osiedli_14_11_14_005.jpg
przyszedl_czas_na_zebrania_mieszk_osiedli_14_11_14_006.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!