Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Nim nadejdą mrozy

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Nim nadejdą mrozy Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
14.11.2014
W gminie Kowalewo Pomorskie znajduje się jedyna w powiecie noclegownia dla osób bezdomnych. Jest ona udostępniania potrzebującym od 1 listopada do 30 marca. Zlokalizowana od 2000r. na terenie bazy ZGKiM Sp. z o.o. przy ul. Brodnicka 1 może zapewnić docelowo miejsca dla 8 osób, osobno dla kobiet i osobno dla mężczyzn. Potrzebujących kieruje do tej placówki MGOPS. Za pobyt kowalewiaków płaci lokalny samorząd. Często korzystają także z noclegowni osoby spoza tej gminy. Wówczas ich pobyt finansuje samorząd miejscowości, w której dana osoba posiada stały meldunek.

W gminie Kowalewo Pom. monitorujemy każdego bezdomnego sprawdzając w jakich warunkach i gdzie przebywa. Nawet tych nie korzystających z opieki społecznej. Obecnie w noclegowni przebywa 4 Kowalewiaków. Koszt funkcjonowania noclegowni jest wysoki, lecz my obciążamy proporcjonalnie inne samorządy jedynie za podstawowe media: woda, ciepło, prąd. Pozostałe koszty związane z remontami czy nadzorem pokrywa budżet Kowalewa. -zapewnia Zyta Szymańska kier. Ośrodka Pomocy Społecznej- Od 30 października placówka ta rozpoczęła kolejny sezon przyjmując pod swój dach pierwszych potrzebujących z naszej gminy. Lokalizacja na terenie firmy ZGKiM pozwala na zapewnienie spokoju i wyeliminowanie wnoszenia i spożywania alkoholu, co jest problemem wielu takich instytucji.

W noclegowni podopieczni otrzymują również ciepły posiłek. Jest to dla nich namiastka rodzinnego domu. Już od września zainteresowani podpytują się kiedy mogą się wprowadzać.

W tym miejscu bardzo dziękuję policjantom z lokalnego posterunku, którzy przyglądają się noclegowni bardzo czujnym okiem, często ją odwiedzają, przez co nie mieliśmy do tej pory żadnych poważnych incydentów. Liczę, że będzie tak i w tym sezonie. Podopieczni są zdyscyplinowani, sami wykonują prace przy tym obiekcie (odśnieżanie) -informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.- Staramy się zapewnić podopiecznym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jak najlepsze warunki na ten niekorzystny, zimowy okres. Lokal posiada centralne ogrzewanie, ma bieżącą wodę oraz toaletę. W roku 2010 wykonano prysznice oraz powiększono pomieszczenia wyburzając niepotrzebne ścianki. Zapewne bardziej cieszylibyśmy się, gdyby taki budynek był całkowicie zbędny, lecz istnieją obawy, że w czasie narastającej biedy klientów będzie nam jednak przybywać.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!