Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Siódma kadencja burmistrza Andrzeja Grabowskiego

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Siódma kadencja burmistrza Andrzeja Grabowskiego Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
18.11.2014

ag_small.jpgSpołeczeństwo gminy Kowalewo Pomorskie powierzyło mandat zaufania i wybrało na stanowisko burmistrza miasta na kadencję 2014-2018 dotychczasowego włodarza Andrzeja Grabowskiego. Będzie to już Jego siódma kadencja na najwyższym stanowisku w gminie.

Natychmiast po ogłoszeniu wyników głosowania wzruszony Andrzej Grabowski odebrał gratulacje od najbliższych współpracowników, czyli załogi Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim. Sam natomiast podziękował ludziom, którym zawdzięcza ukształtowanie swojej osobowości oraz to, kim przez te minione lata się stał, składając na ich grobach wiązanki kwiatów.

Dziękuję wszystkim, którzy poparli moją osobę w wyborach samorządowych. Niezmiernie cieszy mnie fakt, iż obdarzyli mnie Państwo tak dużym zaufaniem. Spotkałem się z przychylnością i przyjacielskim wsparciem. Jestem dumny ze swojego wyniku, jak i z wyników moich kandydatów do rady gminy,  rady powiatu i sejmiku województwa. Tym samym pragnę zapewnić, że będę pracował na wspólne dobro naszej gminy, jak i całego powiatu. Wynik wyborczy motywuje mnie do jeszcze większego zaangażowania w działalność na rzecz Kowalewa Pomorskiego i ludzi, którzy tu mieszkają. Będę się starać, aby swoją ciężką pracą zasłużyć na zaufanie również osób, które nie oddały na mnie głosu. Na koniec pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy pracowali przy kampanii wyborczej: członkom komitetu wyborczego, współpracownikom, wolontariuszom, jak również osobom, które swoją bezinteresowną pomocą i dobrym słowem mnie wspierały. Wspólne działania pomogły nam zrobić wiele, a jeszcze więcej przed nami.- Andrzej Grabowski Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie.

Wyniki wyborów:

Na 9199 osób uprawnionych oddano 4841 głosów co dało 52,63% frekwencji. W wyborach, szczególnie do sejmiku i rady powiatu było bardzo dużo głosów nieważnych.

W wyborach na stanowisko burmistrza głosy rozłożyły się następująco:

  • Sławomir Arbat KW PIS- (4,9%)
  • Jacek Boluk Sobolewski- KWW PRZYJAZNA GMINA- (41,56%)
  • Andrzej Grabowski KWW NASZA GMINA- (52,44%). Różnica w liczbie oddanych głosów pomiędzy kandydatem A. Grabowski, a kandydatem J. Boluk- Sobolewskim wyniosła 20%
  • głosy nieważne - 105

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!