Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 17.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Życzliwi dla potrzebujących.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Życzliwi dla potrzebujących. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
24.11.2014

W dniu 21 listzyczliwi_dla_potrzebujacych_24_11_14_000.jpgopada br. pracownicy Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim spotkali się z okazji Swiatowego Dnia Pracownika Socjalnego. Przy skromnym poczęstunku wymieniali się uwagami na temat trudnej roli w społeczeństwie. Na zaproszenie przybył również Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, który złożył paniom życzenia, a na ręce kierownika ośrodka Zyty Szymańskiej przekazał kwiaty. Tego dnia przypada również Dzień Życzliwości.

Pracownikom kowlewskiego ośrodka pomocy nie brakuje życzliwości i cierpliwości. Jednocześnie podziwiam, że ich postępowanie cechuje wnikliwość przy rozpatrywaniu wniosków o pomoc oraz wyrozumiałość. Zawód pracownika socjalnego wymaga nie tylko fachowej wiedzy, ale także niezwykłej empatii, tak ważnej w procesie wspierania osób i ich rodzin, które znalazły się w sytuacji trudnej i kryzysowej. Niezwykle ważnym elementem tej profesji jest umiejętność motywowania osób potrzebujących pomocy do zmagania się z trudnościami i problemami, które często wydają się nie do przezwyciężenia. To pracownik socjalny jest osobą, która daje nadzieję na godne życie i pomaga dostrzec sens codziennych zmagań- podkreślał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski- Życzę dalszej wytrwałości, satysfakcji, uznania, a także szacunku ze strony władz i społeczności lokalnych. Życzę także, aby niesiona pomoc stała się prawdziwym spełnieniem, a na co dzień dostarczała wiele uśmiechu i ludzkiej życzliwości.

zyczliwi_dla_potrzebujacych_24_11_14_001.jpg
zyczliwi_dla_potrzebujacych_24_11_14_002.jpg
zyczliwi_dla_potrzebujacych_24_11_14_003.jpg
zyczliwi_dla_potrzebujacych_24_11_14_004.jpg
zyczliwi_dla_potrzebujacych_24_11_14_005.jpg

 

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!