Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Życzliwi dla potrzebujących.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Życzliwi dla potrzebujących. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
24.11.2014

W dniu 21 listzyczliwi_dla_potrzebujacych_24_11_14_000.jpgopada br. pracownicy Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim spotkali się z okazji Swiatowego Dnia Pracownika Socjalnego. Przy skromnym poczęstunku wymieniali się uwagami na temat trudnej roli w społeczeństwie. Na zaproszenie przybył również Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, który złożył paniom życzenia, a na ręce kierownika ośrodka Zyty Szymańskiej przekazał kwiaty. Tego dnia przypada również Dzień Życzliwości.

Pracownikom kowlewskiego ośrodka pomocy nie brakuje życzliwości i cierpliwości. Jednocześnie podziwiam, że ich postępowanie cechuje wnikliwość przy rozpatrywaniu wniosków o pomoc oraz wyrozumiałość. Zawód pracownika socjalnego wymaga nie tylko fachowej wiedzy, ale także niezwykłej empatii, tak ważnej w procesie wspierania osób i ich rodzin, które znalazły się w sytuacji trudnej i kryzysowej. Niezwykle ważnym elementem tej profesji jest umiejętność motywowania osób potrzebujących pomocy do zmagania się z trudnościami i problemami, które często wydają się nie do przezwyciężenia. To pracownik socjalny jest osobą, która daje nadzieję na godne życie i pomaga dostrzec sens codziennych zmagań- podkreślał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski- Życzę dalszej wytrwałości, satysfakcji, uznania, a także szacunku ze strony władz i społeczności lokalnych. Życzę także, aby niesiona pomoc stała się prawdziwym spełnieniem, a na co dzień dostarczała wiele uśmiechu i ludzkiej życzliwości.

zyczliwi_dla_potrzebujacych_24_11_14_001.jpg
zyczliwi_dla_potrzebujacych_24_11_14_002.jpg
zyczliwi_dla_potrzebujacych_24_11_14_003.jpg
zyczliwi_dla_potrzebujacych_24_11_14_004.jpg
zyczliwi_dla_potrzebujacych_24_11_14_005.jpg

 

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!