Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 17.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Dostarczanie pojemników na odpady komunalne!

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Dostarczanie pojemników na odpady komunalne! Drukuj
Wpisał: Anna Dalke   
28.11.2014
pojemniki_000_28_11_14.jpgInformujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie wybrana została oferta Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o. z Wąbrzeźna. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana na okres 2 lat i będzie obowiązywała od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2016r.
Przedsiębiorca wyposaży każdą nieruchomość z terenu miasta w komplet pojemników w odpowiednim kolorze na każdy rodzaj odpadów komunalnych, natomiast na obszarach wiejskich zapewni pojemniki na odpady zmieszane oraz worki na pozostałe frakcje zebrane w sposób selektywny.

W okresie obowiązywania umowy wykonawca sukcesywnie będzie dokonywał wymiany worków na pojemniki w poszczególnych sołectwach, aby docelowo wszyscy mieszkańcy gminy zbierali odpady do pojemników.

Przedsiębiorca będzie rozwoził nieodpłatnie pojemniki do nieruchomości od dn. 04 grudnia 2014 r., za pokwitowaniem odbioru.

Nadmieniamy jednocześnie, że zgodnie z § 6 pkt 4 uchwały Nr XV/146/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowalewo Pomorskie pojemniki i miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej poprzez ich dezynfekcję oraz w odpowiednim stanie technicznym i porządkowym, w szczególności poprzez ich stałą naprawę oraz utrzymanie szczelności.

 
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!