Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Co słychać na pływalni

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Co słychać na pływalni Drukuj
Wpisał: Marzena Rachubińska   
28.11.2014
Mco_slychac_w_plywalni_000_28_11_14.jpginął już miesiąc po otwarciu pływalni w Kowalewie Pomorskim. Obiekt cieszy się dużym zainteresowaniem, w wymienionym okresie z tej formy rekreacji skorzystało 8 tys. osób. Głównym czynnikiem, dużego zainteresowania na pewno jest niska cena. Na początku funkcjonowania miały miejsce próby oszustwa w postaci uiszczenia kwoty niższej niż należna.
Po wystosowaniu apelu skierowanego do użytkowników pływalni, liczba wyłudzeń zmalała. Przypominamy, że po dokonaniu opłaty za pobyt w wodzie w wymiarze jednej godziny (cena 1 zł), nie jest możliwe wyjście z hali basenowej i ponowne wejście na jedną godzinę za złotówkę. Sytuacja taka może mieć miejsce jedynie po co najmniej godzinie, a nie jak to się zdarzało po kilku minutach.

W godzinach szkolnych z pływalni korzystają szkoły podstawowe oraz gimnazjum z terenu gminy. Podczas organizowanych zajęć instruktorzy prowadzą zajęcia z nauki pływania oraz ćwiczenia ruchowe w wodzie. Z uwagi na fakt, że pogoda za oknem czasami nie pozwala na ruch na świeżym powietrzu w takich sytuacjach pływalnia jest dobrą alternatywą.

Po miesięcznym okresie monitoringu korzystania z obiektu, następuje zmiana godzin funkcjonowania. Od 1 grudnia w godzinach 8.00 – 15.00 pływalnia będzie udostępniona młodzieży szkolnej w celu prowadzenia zająć dydaktycznych, natomiast ogólnie dostępna będzie w dni nauki szkolnej w godz. 15.00 – 22.00. W soboty w godz. 10.00-22.00, zaś w niedziele w godz. 10.00-20.00. Zmiana godzin następuje w wyniku dużego zainteresowania pływalnią w sobotnie wieczory a małym zainteresowaniem w godzinach porannych w dni szkolne.

Cieszy nas duże zainteresowanie pływalnią i liczymy, że ono nie zmaleje.

co_slychac_na_plywalni_05_12_14_001.jpg
co_slychac_na_plywalni_05_12_14_002.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!