Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Władze powiatowe wybrane

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Władze powiatowe wybrane Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
02.12.2014

small.jpgNa pierwszej sesji rady powiatu w dniu 1 grudnia br. ukonstytuowały się władze powiatu golubsko- dobrzyńskiego. Po złożeniu uroczystego ślubowania jednogłośnie, 14 głosami ZA, wybrano na stanowisko starosty powiatu p. Andrzeja Okrucińskiego, wicestarosty powiatu p. Franciszka Gutowskiego, na przewodniczącego Rady Powiatu p. Danutę Brzoskowską, na wiceprzewodniczących p. Sławomira Szlejera i p. Mariana Wrzesińskiego, zaś na członka zarządu powiatu p. Jacka Foksińskiego. Na kolejnych sesjach wybrani będą przewodniczący poszczególnych komisji oraz dwóch członków zarządu.

Dziękując za zaufanie nowo wybrani funkcyjni podkreślali chęć ścisłej współpracy dla dobra całego powiatu. Życzyli sobie zgody i zapewniali o dążeniu do konsolidacji z samorządami gminnymi. Później były kwiaty i życzenia.

Wśród uczestników sesji sporą grupę tworzyli Kowalewiacy. Wśród nich był Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, który również kandydował do rady powiatu i zdobył największą w powiecie liczbę głosów poparcia (623). Wybór na stanowisko burmistrza spowodował wygaśnięcie mandatu radnego powiatowego. Już niedługo zwolnione miejsce obejmie  kolejna z listy Kowalewianka p. Maria Wiśniewska (kier. oddziału powiatowego ARiMR), która w wyborach otrzymała 192 głosy.

Wszyscy nowo wybrani radni należą do klubu radnych PSL. Klub ten obecnie tworzy 10 radnych: Danuta Brzoskowska, Andrzej Okruciński, Franciszek Gutowski, Tomasz Zwoliński, Jarosław Falkowski (przewodniczący klubu), Roman Mirowski, Zbigniew Winiarski, Jacek Foksiński, Marian Wrzesiński i Sławomir Szlejer.

 1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg
 5.jpg
 6.jpg
 7.jpg
 8.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!