Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Nowa kadencja burmistrza i rady miejskiej w gminie Kowalewo Pomorskie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Nowa kadencja burmistrza i rady miejskiej w gminie Kowalewo Pomorskie Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
02.12.2014

small.jpgListopadowe wybory samorządowe wyłoniły władze gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2014-2018. Po długim oczekiwaniu PKW podała oficjalne wyniki wyborów, co pozwoliło na wręczenie przez Miejską Komisję Wyborczą zaświadczeń o wyborze.

Prace burmistrza i rady zainicjowała w dniu 30 listopada br. msza święta w tej intencji w kościele p.w. Św. Mikołaja w Kowalewie Pom. W swoim kazaniu ks. dziekan Ryszard Kobierowski podkreślał konieczność wyzwolenia się  z okowów bierności. Służba na rzecz społeczeństwa zobowiązuje do ciężkiej i ciągłej pracy. Każdy ma w społeczeństwie swoje miejsce, swoją rolę, którą musi wypełniać jak najlepiej potrafi. Koncelebrowali mszę wspólnie z ks. dziekanem kapłani okolicznych parafii: ks. kanonik Benedykt Drewek, ks. kanonik Bernard Kowalewski i ks. Wojciech Ostoja Lniski. Przy udziale sztandarów: gminnego, strażackich, szkolnych i organizacji społecznych wszyscy udali się na rynek, gdzie burmistrz Andrzej Grabowski odebrał z rąk przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej Zyty Szymańskiej zaświadczenie o wyborze.

W swoich słowach skierowanych do licznie zgromadzonych mieszkańców burmistrz podziękował za powierzone zaufanie i zapewniał o kontynuowaniu swojej pracy na rzecz społeczeństwa.

Nadal będę służył najlepiej jak potrafię dla dobra Kowalewiaków. Wybór na kolejną kadencję świadczy, że moje dotychczasowe działania zyskały akceptację i poparcie mieszkańców. Jestem gotów dalej współpracować z radnymi, sołtysami, dyrektorami, druhami ochotnikami i wszystkimi, którym na sercu leży dobro naszej gminy- podkreślał w swoim wystąpieniu Burmistrz Andrzej Grabowski.

Na zakończenie wiersz o Ojczyźnie zadeklamował poeta Henryk Klimek- syn przedwojennego wójta gminy Kowalewo Pom. i posła naszej ziemi. Zacytowano również życzenia i listy gratulacyjne jakie z tej okazji napłynęły. Później było okoliczne spotkanie w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie kilka utworów wykonał Chór 730-lecia Miasta.

W dniu 1 grudnia br. odbyła się pierwsza sesja nowej rady w kadencji 2014 - 2018. W czasie jej trwania burmistrz miasta radni złożyli ślubowanie godnego reprezentowania obywateli, wypełniania nałożonych na nich obowiązków oraz służenia społeczeństwu. 

Składając ślubowanie Andrzej Grabowski zapewnił, że nie zawiedzie powierzonego zaufania. Nadal priorytetami będą: oświata, pozyskiwanie nowych podmiotów gospodarczych, pozyskiwanie środków unijnych, rozwój infrastruktur w tym budowa obwodnicy. Podkreślił, że bardzo liczy na dobrą współpracę z nową radą, bo tylko wzajemna akceptacja podejmowanych decyzji może przynieść pozytywne efekty.

W skład 15-osobowej rady weszli: Robert Bejgier, Marcin Dunajski, Michał Klafczyński, Wiesław Kraśniewski, Jerzy Koralewski, Jarosław Lewandowski, Wojciech Małkiewicz, Tomasz Matusewicz, Jerzy Orłowski, Marcin Sawicki, Maria Jolanta Wiśniewska Staszak, Alina Waśko, Justyna Wontorowska, Jolanta Wypych, Małgorzata Szczepańska Zillmann,

Z rąk Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej p. Zyty Szymańskiej radni odebrali zaświadczenia o wyborze na swoje funkcje. Pierwszą sesję poprowadził i ślubowanie od radnych odebrał najstarszy wiekiem radny senior Jerzy Koralewski. 

Radni podejmowali już pierwsze wiążące decyzje. W tajnym głosowaniu na przewodniczącego rady miejskiej wybrano Jerzego Orłowskiego, na wiceprzewodniczącego Jolantę Wypych, a na sekretarz Justynę Wontorowską. Ustalono także ilość i zakres działań poszczególnych komisji rady miejskiej i termin pierwszego sołeckiego zebrania wyborczego.   

Potem były gratulacje, kwiaty i zapewnienia o chęci dalszej współpracy. Życzymy zgodnej współpracy, oraz aby podjęte zobowiązania zostały zrealizowane, a oczekiwania wyborców spełniły się.

Na ręce Burmistrza miasta wpłynęło wiele życzeń i gratulacji. Oto niektóre z nich:
-gratulacje od Prezydenta RP (tutaj)
-gratulacja od p. prof. Ewy Symonides (tutaj)
Do zapoznania przekazujemy również zaświadczenie o wyborze (tutaj)  nowa_kadencja_burmistrza_02_12_2014.jpg

nowa_kadencja_02_12_14_001.jpg
nowa_kadencja_02_12_14_002.jpg
nowa_kadencja_02_12_14_003.jpg
nowa_kadencja_02_12_14_004.jpg
nowa_kadencja_02_12_14_005.jpg
nowa_kadencja_02_12_14_006.jpg
nowa_kadencja_02_12_14_007.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!