Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow SZANOWNI PRZEDSIĘBIORCY!!

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

SZANOWNI PRZEDSIĘBIORCY!! Drukuj
Wpisał: Agnieszka Grzelak   
03.12.2014
W ramach działań podjętych w zakresie tworzenia w Polsce jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w Europie przypominamy, że na mocy dyrektywy usługowej oraz przepisów rozdziału 2a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Ministerstwo Gospodarki utworzyło pojedynczy PUNKT KONTAKTOWY (PPK).

Pojedynczy  Punkt  Kontaktowy  powstał  dla  osób  prowadzących  lub planujących rozpocząć działalność gospodarczą, zarówno w Polsce jak i na terenie całej Unii Europejskiej. Zadaniem PPK jest ułatwienie przedsiębiorcom dopełnienia wszelkich formalności i procedur związanych z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

W  związku  z  tym  zachęcamy  do  korzystania  z  portalu  PPK https://www.biznes.gov.pl/ .

 

Kierownik Referatu Ochrony
Środowiska, Rolnictwa
i Ewidencji Gospodarczej
/-/ mgr Edyta Jasińska

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!