Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow SZANOWNI PRZEDSIĘBIORCY!!

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

SZANOWNI PRZEDSIĘBIORCY!! Drukuj
Wpisał: Agnieszka Grzelak   
03.12.2014
W ramach działań podjętych w zakresie tworzenia w Polsce jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w Europie przypominamy, że na mocy dyrektywy usługowej oraz przepisów rozdziału 2a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Ministerstwo Gospodarki utworzyło pojedynczy PUNKT KONTAKTOWY (PPK).

Pojedynczy  Punkt  Kontaktowy  powstał  dla  osób  prowadzących  lub planujących rozpocząć działalność gospodarczą, zarówno w Polsce jak i na terenie całej Unii Europejskiej. Zadaniem PPK jest ułatwienie przedsiębiorcom dopełnienia wszelkich formalności i procedur związanych z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

W  związku  z  tym  zachęcamy  do  korzystania  z  portalu  PPK https://www.biznes.gov.pl/ .

 

Kierownik Referatu Ochrony
Środowiska, Rolnictwa
i Ewidencji Gospodarczej
/-/ mgr Edyta Jasińska

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!