Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Młodzi bez alkoholu IV w Świetlicy Socjoterapeutycznej

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Młodzi bez alkoholu IV w Świetlicy Socjoterapeutycznej Drukuj
Wpisał: Dorota Kriger, Magdalena Wiśniewska   
05.12.2014

small.jpgW Świetlicy Socjoterapeutycznej dobiegła końca realizacja zadania „Młodzi bez alkoholu IV". Dofinansowanie w kwocie 4.352,40 zł. pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, w ramach konkursu nr 3/2014 „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim".

Adresatami zadania, realizowanego w okresie od 01.05.2014r. do 30.11.2014r. (z przerwą w miesiącu lipcu, sierpniu i wrześniu) było 40 wychowanków kowalewskiej placówki.

Przypomnijmy, to już IV edycja „Młodzi bez alkoholu". Celem tego zadania jest przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodego pokolenia, poprzez wyposażanie dzieci i młodzież w wiedzę na temat używek, skutków ich zażywania oraz w umiejętność dokonywania właściwych wyborów.

Świetlica dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim, ma możliwość pozyskiwania różnych dotacji, i wzbogacania tym samym oferty prowadzonych zajęć.

Na realizację tegorocznego zadania składał się cykl spotkań z terapeutą uzależnień, warsztaty z profilaktyki uzależnień, połączone z treningiem umiejętności interpersonalnych - prowadzone przez realizatora profilaktyki z Poradni Profilaktyczno - Społecznej, Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U" w Toruniu.  Na jednym ze spotkań, które poświęcone było wzmacnianiu więzi rodzinnych, obecne były matki naszych wychowanków. 
Dzieci i młodzież w czasie zajęć prowadzonych na miejscu odgrywały scenki profilaktyczne; wymyślały hasła antyalkoholowe; oglądały filmy profilaktyczne; angażowały się w podejmowanie prób - rozwiązywania problemów i sytuacji trudnych, umożliwiających poznawanie konstruktywnych sposobów wspólnego ich rozwiązania; uczestniczyły w zajęciach plastycznych itp.

Jako alternatywę dla używek i nudy, zaproponowano wychowankom wycieczkę rowerową do Mlewa, basen, wyjazd do kina na film „CZAROWNICA" i spektakl w Baju Pomorskim pt. „DZIÓB W DZIÓB" oraz ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ.
Uwieńczeniem zadania był spektakl profilaktyczny przygotowany przez świetlicową młodzież, na który zaproszeni zostali rodzice. Spektakl spotkał się z miłym odbiorem i owacjami na stojąco, mamy nadzieję, że jego przekaz trafił do małego i dużego odbiorcy.

sswietlica_zakonczenie_05_12_2014.jpg

 

 

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!