Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 29.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Młodzi bez alkoholu IV w Świetlicy Socjoterapeutycznej

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Młodzi bez alkoholu IV w Świetlicy Socjoterapeutycznej Drukuj
Wpisał: Dorota Kriger, Magdalena Wiśniewska   
05.12.2014

small.jpgW Świetlicy Socjoterapeutycznej dobiegła końca realizacja zadania „Młodzi bez alkoholu IV". Dofinansowanie w kwocie 4.352,40 zł. pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, w ramach konkursu nr 3/2014 „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim".

Adresatami zadania, realizowanego w okresie od 01.05.2014r. do 30.11.2014r. (z przerwą w miesiącu lipcu, sierpniu i wrześniu) było 40 wychowanków kowalewskiej placówki.

Przypomnijmy, to już IV edycja „Młodzi bez alkoholu". Celem tego zadania jest przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodego pokolenia, poprzez wyposażanie dzieci i młodzież w wiedzę na temat używek, skutków ich zażywania oraz w umiejętność dokonywania właściwych wyborów.

Świetlica dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim, ma możliwość pozyskiwania różnych dotacji, i wzbogacania tym samym oferty prowadzonych zajęć.

Na realizację tegorocznego zadania składał się cykl spotkań z terapeutą uzależnień, warsztaty z profilaktyki uzależnień, połączone z treningiem umiejętności interpersonalnych - prowadzone przez realizatora profilaktyki z Poradni Profilaktyczno - Społecznej, Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U" w Toruniu.  Na jednym ze spotkań, które poświęcone było wzmacnianiu więzi rodzinnych, obecne były matki naszych wychowanków. 
Dzieci i młodzież w czasie zajęć prowadzonych na miejscu odgrywały scenki profilaktyczne; wymyślały hasła antyalkoholowe; oglądały filmy profilaktyczne; angażowały się w podejmowanie prób - rozwiązywania problemów i sytuacji trudnych, umożliwiających poznawanie konstruktywnych sposobów wspólnego ich rozwiązania; uczestniczyły w zajęciach plastycznych itp.

Jako alternatywę dla używek i nudy, zaproponowano wychowankom wycieczkę rowerową do Mlewa, basen, wyjazd do kina na film „CZAROWNICA" i spektakl w Baju Pomorskim pt. „DZIÓB W DZIÓB" oraz ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ.
Uwieńczeniem zadania był spektakl profilaktyczny przygotowany przez świetlicową młodzież, na który zaproszeni zostali rodzice. Spektakl spotkał się z miłym odbiorem i owacjami na stojąco, mamy nadzieję, że jego przekaz trafił do małego i dużego odbiorcy.

sswietlica_zakonczenie_05_12_2014.jpg

 

 

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!