Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow UTYLIZACJA AZBESTU!!

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

UTYLIZACJA AZBESTU!! Drukuj
Wpisał: Agnieszka Grzelak   
08.12.2014

Szanowni Mieszkańcy!!

Już po raz kolejny istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania udzielanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na  utylizację azbestu.

Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania:

  • Dofinansowanie udzielane jest na przedsięwzięcia w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.
  • Dofinansowanie pokrywa pełne koszty kwalifikowane lecz nie więcej jak 1000 zł do każdego 1 Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.
  • Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:
  • demontaż pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest,
  • transport odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
  • unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów niebezpiecznych.

Właściciel nieruchomości nowe pokrycie dachowe wykonuje we własnym zakresie.
Okres wdrożenia do 31 grudnia 2015r.

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wniosku
w terminie do 31.12.2014r.

 

Warunkiem koniecznym do udziału w przedsięwzięciu jest wcześniejsze złożenie

informacji o ilości i rodzaju azbestu na swoim terenie oraz ujęcie nieruchomości
w inwentaryzacji prowadzonej przez gminę.

 

         Druk wniosku i informacji można pobrać w Urzędzie Miejskim
w Kowalewie Pom - Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej , Plac Wolności 3 - pokój nr 3 (budynek dawnego ośrodka zdrowia), oraz na stronie internetowej www.kowalewopomorskie.pl

DRUK WNIOSKU DO POBRANIA

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!