Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow UTYLIZACJA AZBESTU!!

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

UTYLIZACJA AZBESTU!! Drukuj
Wpisał: Agnieszka Grzelak   
08.12.2014

Szanowni Mieszkańcy!!

Już po raz kolejny istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania udzielanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na  utylizację azbestu.

Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania:

  • Dofinansowanie udzielane jest na przedsięwzięcia w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.
  • Dofinansowanie pokrywa pełne koszty kwalifikowane lecz nie więcej jak 1000 zł do każdego 1 Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.
  • Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:
  • demontaż pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest,
  • transport odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
  • unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów niebezpiecznych.

Właściciel nieruchomości nowe pokrycie dachowe wykonuje we własnym zakresie.
Okres wdrożenia do 31 grudnia 2015r.

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wniosku
w terminie do 31.12.2014r.

 

Warunkiem koniecznym do udziału w przedsięwzięciu jest wcześniejsze złożenie

informacji o ilości i rodzaju azbestu na swoim terenie oraz ujęcie nieruchomości
w inwentaryzacji prowadzonej przez gminę.

 

         Druk wniosku i informacji można pobrać w Urzędzie Miejskim
w Kowalewie Pom - Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej , Plac Wolności 3 - pokój nr 3 (budynek dawnego ośrodka zdrowia), oraz na stronie internetowej www.kowalewopomorskie.pl

DRUK WNIOSKU DO POBRANIA

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!