Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow II sesja Rady Miejskiej

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

II sesja Rady Miejskiej Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
08.12.2014
2.jpgNa drugiej w tej kadencji sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 5 grudnia br. podjęto uchwały okołobudżetowe, czyli podatkowe na nadchodzący rok. Są one podstawą do prac nad budżetem roku 2015. Pomimo napiętych terminów i krótkiego czasu (dwa dni od zaprzysiężenia) radni w dniu 3 grudnia spotkali się i razem dyskutowali nad propozycjami stawek złożonych przez burmistrza.

Wypracowali konsensus, który przyjęli na sesji. Ustawodawca nie przewidział tegorocznych problemów z ustaleniem ostatecznych wyników głosowania i czasu jaki minie od wyborów do podania wyników i zaprzysiężenia rady. Praktycznie samorządy mają czas z podjęciem uchwał okołobudżetowych do 8 grudnia. Później muszą być one opublikowane w dzienniku urzędowym, aby mogły obowiązywać od 1 stycznia. Nie dotrzymanie terminów spowoduje poważne następstwa finansowe dla obywateli m.in. narzucenie maksymalnej stawki podatku rolnego czyli kwoty 161,37zł od hektara.

Jak zawsze temat podatków wzbudza pewne emocje. Z jednej strony chcemy, aby nasza gmina intensywnie się rozwijała, realizowane były inwestycje, modernizowane drogi, ustawiane lampy, budowane chodniki, a młodzież miała dostęp do wielu obiektów sportowych. Z drugiej zaś każda opłata czy podatek wywołuje spore emocje.  Nie możemy pozwolić, aby nasza gmina się uwsteczniła, wyhamowała. Potrzebne są środki, a one pochodzą tylko z podatków. - podkreślał Burmistrz Andrzej Grabowski.  Rozwój gminy ściągnie nowych mieszkańców i nowe podmioty, co ograniczy bezrobocie. Przedkładając wysokiej radzie propozycje stawek podatkowych braliśmy pod uwagę sytuację ekonomiczną. Podatek rolny jest jeden z najniższych w regionie, wzrósł jedynie 5zł na hektarze i wyniesie 125zł.  

W wyniku głosowania radni jednogłośnie (15 za) przyjęli proponowane stawki podatków, odstąpili od naliczania stawek podatkowych za psa, a stawki podatku od mieszkań pozostaną na tym samym poziomie.

1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg
 5.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!