Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow II sesja Rady Miejskiej

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

II sesja Rady Miejskiej Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
08.12.2014
2.jpgNa drugiej w tej kadencji sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 5 grudnia br. podjęto uchwały okołobudżetowe, czyli podatkowe na nadchodzący rok. Są one podstawą do prac nad budżetem roku 2015. Pomimo napiętych terminów i krótkiego czasu (dwa dni od zaprzysiężenia) radni w dniu 3 grudnia spotkali się i razem dyskutowali nad propozycjami stawek złożonych przez burmistrza.

Wypracowali konsensus, który przyjęli na sesji. Ustawodawca nie przewidział tegorocznych problemów z ustaleniem ostatecznych wyników głosowania i czasu jaki minie od wyborów do podania wyników i zaprzysiężenia rady. Praktycznie samorządy mają czas z podjęciem uchwał okołobudżetowych do 8 grudnia. Później muszą być one opublikowane w dzienniku urzędowym, aby mogły obowiązywać od 1 stycznia. Nie dotrzymanie terminów spowoduje poważne następstwa finansowe dla obywateli m.in. narzucenie maksymalnej stawki podatku rolnego czyli kwoty 161,37zł od hektara.

Jak zawsze temat podatków wzbudza pewne emocje. Z jednej strony chcemy, aby nasza gmina intensywnie się rozwijała, realizowane były inwestycje, modernizowane drogi, ustawiane lampy, budowane chodniki, a młodzież miała dostęp do wielu obiektów sportowych. Z drugiej zaś każda opłata czy podatek wywołuje spore emocje.  Nie możemy pozwolić, aby nasza gmina się uwsteczniła, wyhamowała. Potrzebne są środki, a one pochodzą tylko z podatków. - podkreślał Burmistrz Andrzej Grabowski.  Rozwój gminy ściągnie nowych mieszkańców i nowe podmioty, co ograniczy bezrobocie. Przedkładając wysokiej radzie propozycje stawek podatkowych braliśmy pod uwagę sytuację ekonomiczną. Podatek rolny jest jeden z najniższych w regionie, wzrósł jedynie 5zł na hektarze i wyniesie 125zł.  

W wyniku głosowania radni jednogłośnie (15 za) przyjęli proponowane stawki podatków, odstąpili od naliczania stawek podatkowych za psa, a stawki podatku od mieszkań pozostaną na tym samym poziomie.

1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg
 5.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!