Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Wypowiedz dzierżawę pojemnika

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Wypowiedz dzierżawę pojemnika Drukuj
Wpisał: Barbara Stosio   
10.12.2014

DLA OSÓB DZIERŻAWIĄCYCH POJEMNIKI

Z ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O. O

W KOWALEWIE POMORSKIM

W związku z nieodpłatnym przekazywaniem pojemników przez firmę EKOSYSTEM Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie, osoby które chcą zrezygnować z dzierżawy pojemników mogą pisemnie wypowiedzieć umowę zawartą z tutejszym zakładem.

Zgodnie z zapisem w umowie termin wypowiedzenia upływa na koniec następnego miesiąca kalendarzowego.

Po złożeniu wypowiedzenia pojemniki należy zwrócić do tutejszego zakładu.

Faktury za dzierżawę będą wystawiane tylko do końca tego miesiąca, w którym pojemniki zostaną zwrócone. W przypadku, gdy zwrot nastąpi do końca miesiąca grudnia br., to opłata za styczeń nie będzie naliczona.

Prezes
/Barbara Stosio/
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!