Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Wspomnienia połączyły pokolenia

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Wspomnienia połączyły pokolenia Drukuj
Wpisał: Koordynator projektu Elżbieta Dędza   
11.12.2014
logo_asos_001_11_12_14.jpg
W dniu 6 grudnia 2014r w wiejskiej świetlicy w Pluskowęsach odbyło się „Spotkanie opłatkowe" z udziałem władz Gminy Kowalewo Pomorskie w osobach pana Burmistrza Andrzeja Grabowskiego i radnego Jarosława Lewandowskiego wraz z małżonkami. Podczas tego spotkania świętowano zakończenie projektu „Wspomnienia łączą pokolenia" realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich w Pluskowęsach. Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. W jego ramach dzieci z ludowego Zespołu pieśni i tańca „Niezapominajki" i seniorzy 60+ z terenu gminy Kowalewo Pomorskie brali udział w zajęciach muzycznych i komputerowych. Na zajęciach z muzykiem uczestnicy przygotowali 10 piosenek, które zostały nagrane na płycie i stanowią świadectwo ich zaangażowania i wytężonej pracy oraz stały się pamiątką wspólnie spędzonych chwil. Z ogromną przyjemnością wszyscy zgromadzeni na „Spotkaniu opłatkowym" wysłuchali nagrań z płyty. Podczas zajęć komputerowych kursanci poznali tajniki obsługi komputera i komunikowania się za pomocą Internetu. Wszystkich łączyła miła atmosfera i wzajemna pomoc. Jak nadmieniła Prezes Stowarzyszenia pani Katarzyna Jaguś, był to następny projekt, którego realizacja pozwoliła na jeszcze pełniejszą, międzypokoleniową integrację społeczeństwa, a wyniesione z kursów wiadomości i umiejętności na stałe wrosły w życie każdego seniora, a także w życie każdego dziecka. Koordynator zadania pani Elżbieta Dędza skierowała słowa uznania do tych osób, które przyczyniły się do jak najlepszego przebiegu projektu, pomagały w jego organizacji. Podziękowała uczestnikom za możliwość obserwacji pozytywnych, zachodzących w nich zmian, wymiany wiedzy i doświadczeń. W projekcie przeprowadzony został także konkurs wiedzy. W jego wyniku zostali wyłonieni i nagrodzeni zwycięzca w grupie seniorów, którym została pani Halina Splitt i zwycięzca w grupie zespołu „Niezapominajki", którym został Daniel Wojtunik. Ogromną niespodzianką okazał się program artystyczny przygotowany wspólnie przez dzieci i seniorów, który od strony muzycznej opracowała pani

Magdalena Miszewska - Zasadna. Na zakończenie spotkania zabrał głos pan Burmistrz, który wyraził uznanie dla aktywności Stowarzyszenia w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych i złożył podziękowania na ręce pani Prezes Katarzyny Jaguś za prężną działalność.

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

wsp_pol_pokolenia_11_12_14001.jpg
wsp_pol_pokolenia_11_12_14002.jpg
wsp_pol_pokolenia_11_12_14003.jpg
wsp_pol_pokolenia_11_12_14004.jpg
wsp_pol_pokolenia_11_12_14006.jpg
wsp_pol_pokolenia_11_12_14007.jpg
wsp_pol_pokolenia_11_12_14008.jpg
wsp_pol_pokolenia_11_12_14009.jpg
 
wsp_pol_pokolenia_11_12_14010.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!