Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Wspomnienia połączyły pokolenia

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Wspomnienia połączyły pokolenia Drukuj
Wpisał: Koordynator projektu Elżbieta Dędza   
11.12.2014
logo_asos_001_11_12_14.jpg
W dniu 6 grudnia 2014r w wiejskiej świetlicy w Pluskowęsach odbyło się „Spotkanie opłatkowe" z udziałem władz Gminy Kowalewo Pomorskie w osobach pana Burmistrza Andrzeja Grabowskiego i radnego Jarosława Lewandowskiego wraz z małżonkami. Podczas tego spotkania świętowano zakończenie projektu „Wspomnienia łączą pokolenia" realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich w Pluskowęsach. Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. W jego ramach dzieci z ludowego Zespołu pieśni i tańca „Niezapominajki" i seniorzy 60+ z terenu gminy Kowalewo Pomorskie brali udział w zajęciach muzycznych i komputerowych. Na zajęciach z muzykiem uczestnicy przygotowali 10 piosenek, które zostały nagrane na płycie i stanowią świadectwo ich zaangażowania i wytężonej pracy oraz stały się pamiątką wspólnie spędzonych chwil. Z ogromną przyjemnością wszyscy zgromadzeni na „Spotkaniu opłatkowym" wysłuchali nagrań z płyty. Podczas zajęć komputerowych kursanci poznali tajniki obsługi komputera i komunikowania się za pomocą Internetu. Wszystkich łączyła miła atmosfera i wzajemna pomoc. Jak nadmieniła Prezes Stowarzyszenia pani Katarzyna Jaguś, był to następny projekt, którego realizacja pozwoliła na jeszcze pełniejszą, międzypokoleniową integrację społeczeństwa, a wyniesione z kursów wiadomości i umiejętności na stałe wrosły w życie każdego seniora, a także w życie każdego dziecka. Koordynator zadania pani Elżbieta Dędza skierowała słowa uznania do tych osób, które przyczyniły się do jak najlepszego przebiegu projektu, pomagały w jego organizacji. Podziękowała uczestnikom za możliwość obserwacji pozytywnych, zachodzących w nich zmian, wymiany wiedzy i doświadczeń. W projekcie przeprowadzony został także konkurs wiedzy. W jego wyniku zostali wyłonieni i nagrodzeni zwycięzca w grupie seniorów, którym została pani Halina Splitt i zwycięzca w grupie zespołu „Niezapominajki", którym został Daniel Wojtunik. Ogromną niespodzianką okazał się program artystyczny przygotowany wspólnie przez dzieci i seniorów, który od strony muzycznej opracowała pani

Magdalena Miszewska - Zasadna. Na zakończenie spotkania zabrał głos pan Burmistrz, który wyraził uznanie dla aktywności Stowarzyszenia w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych i złożył podziękowania na ręce pani Prezes Katarzyny Jaguś za prężną działalność.

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

wsp_pol_pokolenia_11_12_14001.jpg
wsp_pol_pokolenia_11_12_14002.jpg
wsp_pol_pokolenia_11_12_14003.jpg
wsp_pol_pokolenia_11_12_14004.jpg
wsp_pol_pokolenia_11_12_14006.jpg
wsp_pol_pokolenia_11_12_14007.jpg
wsp_pol_pokolenia_11_12_14008.jpg
wsp_pol_pokolenia_11_12_14009.jpg
 
wsp_pol_pokolenia_11_12_14010.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!