Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Kowalewo Pomorskie Orlik 2012 Wielka Łąka Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.04.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Bilans finansowy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Bilans finansowy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Drukuj
Wpisał: Natalia Kociemska   
11.12.2014

Bilans finansowy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 30.11.2014r.

Należność za miesiąc / rok

Należność za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpłaty

Brakująca należność

Ściągalność opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

lipiec - listopad 2013

623 350,50 zł

586 209,28 zł

37 141,22 zł

94,04 %

grudzień 2013 -lipiec 2014

893 449,23 zł

904 853,87 zł

-

101,28 %

sierpień 2014

104 249,70 zł

100 619,10 zł

3 630,60 zł

96,52 %

wrzesień 2014

104 792,30 zł

102 670,27 zł

2 122,03 zł

97, 98 %

październik 2014

104 192,00 zł

103 759,03 zł

432,97 zł

99,58 %

RAZEM narastająco   

1 830 033,73 zł

1 798 111,55 zł

31 922,18 zł

98,26 %

 

  • Ściągalność - miasto Kowalewo Pomorskie - 98,12 %
  • Ściągalność wieś (ogółem) - 96,86 %

Sołectwa z największą ściągalnością opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- Frydrychowo - 105,28 %

- Nowy Dwór - 100,76 %

- Pluskowęsy - 100,29 %

Sołectwa z najmniejszą ściągalnością opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- Sierakowo - 93,12 %

- Srebrniki - 92,62 %

- Mlewiec - 90,68 %

Mamy nadzieję, że przedstawiany co miesiąc bilans finansowy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i zestawienie sołectw z największą i najmniejszą ściągalnością przyczynią się do mobilizacji mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie w terminowym dokonywaniu opłat.

Jednocześnie informujemy, że w stosunku do osób, które nie uiściły przedmiotowej opłaty prowadzić będziemy czynności windykacyjne, co spowoduje powstanie obowiązku uiszczenia kosztów egzekucyjnych.

Wszczęte egzekucje administracyjne są w większości skuteczne, co jest widoczne na zamieszczonym wyżej zestawieniu.

Powyższy bilans uwzględnia także nadpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!