Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Wypowiedz dzierżawę pojemnika

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Wypowiedz dzierżawę pojemnika Drukuj
Wpisał: Barbara Stosio   
11.12.2014

DLA OSÓB DZIERŻAWIĄCYCH POJEMNIKI  Z ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O. O W KOWALEWIE POMORSKIM

W związku z nieodpłatnym przekazywaniem pojemników przez firmę EKOSYSTEM Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie, osoby które chcą zrezygnować z dzierżawy pojemników mogą pisemnie wypowiedzieć umowę zawartą z tutejszym zakładem. 

Zgodnie z zapisem w umowie termin wypowiedzenia upływa na koniec następnego miesiąca kalendarzowego.

Po złożeniu wypowiedzenia pojemniki należy zwrócić do tutejszego zakładu.

Faktury za dzierżawę będą wystawiane tylko do końca tego miesiąca, w którym pojemniki zostaną zwrócone. W przypadku, gdy zwrot nastąpi do końca miesiąca grudnia br., to opłata za styczeń nie będzie naliczona.

Prezes
/Barbara Stosio/
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!