Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 28.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Nowy usługodawca wywozu śmieci

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Nowy usługodawca wywozu śmieci Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
11.12.2014

11.jpgW dniu 9 grudnia br. samorząd gminy podpisał umowę na odbieranie i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z gminy Kowalewo Pomorskie na kolejny okres. Sygnatariuszami dokumentu był Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski oraz przedstawiciele zwycięzcy przetargu- firmy Ekosystem Wąbrzeźno: dyrektor Ryszard Lewalski i zastępca dyrektora Paweł Lewalski. W przetargu wystartowały dwie firmy: dotychczasowy usługodawca- ZGK Chełmża i Ekosystem. Zwyciężyła tańsza oferta. Umowa na kwot 1mln. 879tys. obowiązywać będzie przez dwa lata. 

W ramach umowy wykonawca odbierze i zagospodaruje odpady ze wszystkich nieruchomości w gminie (zamieszkałych jak i nie zamieszkałych), dostarczy nieodpłatnie do wszystkich posesji pojemniki na odpady zmieszane, nieodpłatnie pojemniki lub worki na odpady segregowane (szkło, plastik, papier i organiczne) oraz  zapewni odpowiedni poziom recyklingu, zgodny z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

To właściciel posesji zdecyduje, czy chce nieodpłatne pojemniki i na jakie rodzaje odpadów, czy wybiera dotychczasowy system- czyli: jeden pojemnik na zmieszane odpady, a na pozostałe worki. Firma Ekosystem rozpoczęła już wyposażanie w pojemniki nieruchomości na terenie miasta.                           

Podpisując umowę Burmistrz Miasta podkreślał, że nasze wymagania co do realizacji zadania są bardzo wysokie, natomiast wykonawca zapewniał chęć współpracy i pozostawienia po sobie bardzo dobrej opinii. Kowalewo Pomorskie ma opinię rzetelnego, ale i bardzo wymagającego partnera.

W Kowalewie Pomorskim istnieje bardzo wymagający nadzór społeczny. Mieszkańcy mają wysokie poczucie odpowiedzialności i nie pozwolą na „bylejakość". Samorząd gminy będzie równie mocno, jak przez minione półtora roku,  monitorował temat wywozu śmieci i jakości świadczonej usługi. Dotychczasowy usługodawca- firma ZGK Chełmża pozostawił po sobie bardzo dobrą opinię i wysoki standard usług. Bardzo dziękuję prezesowi Piotrowi Zubie za tę współpracę. Prawa rynku zdecydowały, że od 1 stycznia nasze śmieci odbierać będzie wąbrzeska firma, która ma również olbrzymie doświadczenie w tym temacie jak i opinię dobrego fachowca. Wierzę, że gmina nie straci na tej zamianie- podkreślał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

Za przykładem firmy ZGK Chełmża, również firma Ekosystem nawiązała współpracę z lokalną spółką ZKGiM, która jako podwykonawca odbierać będzie odpady z terenów wiejskich.

 11.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!