Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Nowy usługodawca wywozu śmieci

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Nowy usługodawca wywozu śmieci Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
11.12.2014

11.jpgW dniu 9 grudnia br. samorząd gminy podpisał umowę na odbieranie i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z gminy Kowalewo Pomorskie na kolejny okres. Sygnatariuszami dokumentu był Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski oraz przedstawiciele zwycięzcy przetargu- firmy Ekosystem Wąbrzeźno: dyrektor Ryszard Lewalski i zastępca dyrektora Paweł Lewalski. W przetargu wystartowały dwie firmy: dotychczasowy usługodawca- ZGK Chełmża i Ekosystem. Zwyciężyła tańsza oferta. Umowa na kwot 1mln. 879tys. obowiązywać będzie przez dwa lata. 

W ramach umowy wykonawca odbierze i zagospodaruje odpady ze wszystkich nieruchomości w gminie (zamieszkałych jak i nie zamieszkałych), dostarczy nieodpłatnie do wszystkich posesji pojemniki na odpady zmieszane, nieodpłatnie pojemniki lub worki na odpady segregowane (szkło, plastik, papier i organiczne) oraz  zapewni odpowiedni poziom recyklingu, zgodny z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

To właściciel posesji zdecyduje, czy chce nieodpłatne pojemniki i na jakie rodzaje odpadów, czy wybiera dotychczasowy system- czyli: jeden pojemnik na zmieszane odpady, a na pozostałe worki. Firma Ekosystem rozpoczęła już wyposażanie w pojemniki nieruchomości na terenie miasta.                           

Podpisując umowę Burmistrz Miasta podkreślał, że nasze wymagania co do realizacji zadania są bardzo wysokie, natomiast wykonawca zapewniał chęć współpracy i pozostawienia po sobie bardzo dobrej opinii. Kowalewo Pomorskie ma opinię rzetelnego, ale i bardzo wymagającego partnera.

W Kowalewie Pomorskim istnieje bardzo wymagający nadzór społeczny. Mieszkańcy mają wysokie poczucie odpowiedzialności i nie pozwolą na „bylejakość". Samorząd gminy będzie równie mocno, jak przez minione półtora roku,  monitorował temat wywozu śmieci i jakości świadczonej usługi. Dotychczasowy usługodawca- firma ZGK Chełmża pozostawił po sobie bardzo dobrą opinię i wysoki standard usług. Bardzo dziękuję prezesowi Piotrowi Zubie za tę współpracę. Prawa rynku zdecydowały, że od 1 stycznia nasze śmieci odbierać będzie wąbrzeska firma, która ma również olbrzymie doświadczenie w tym temacie jak i opinię dobrego fachowca. Wierzę, że gmina nie straci na tej zamianie- podkreślał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

Za przykładem firmy ZGK Chełmża, również firma Ekosystem nawiązała współpracę z lokalną spółką ZKGiM, która jako podwykonawca odbierać będzie odpady z terenów wiejskich.

 11.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!