Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Wodociągi i kanalizacje

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Wodociągi i kanalizacje Drukuj
Wpisał: M. Wegner   
12.12.2014

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym oraz spadkiem temperatur na prośbę Prezesa Zakładu Usług Wodnych w Ostrowitem przypominamy o konieczności odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem.

wodociagi_13_12_2014.jpg

Ewentualne awarie będące skutkiem oddziaływania niskich temperatur należy niezwłocznie zgłaszać do Zakładu Usług Wodnych.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zaniku dostaw wody do mieszkań lub wystąpienia jej złej jakości, informacje w tym zakresie należy zgłaszać do Zakładu Usług Wodnych sp. z o.o. w Ostrowitem, który jest eksploatatorem urządzeń wodno-kanalizacyjnych na naszym terenie.     

Poniżej podajemy numery telefonów, na które można dokonywać zgłoszeń:

W dni robocze od godz. 700 do 1500

-       Zakład Usług Wodnych baza w Ostrowitem - (056) 683-62-96

-       Oczyszczalnia ścieków w Kowalewie Pomorskim - 663 940 993

Po godzinie 1500 oraz w dni wolne od pracy:

-       Oczyszczalnia ścieków w Kowalewie Pomorskim - 663 940 993

-       Prezes p. Tadeusz Czarnecki - tel. dom. (056) 683-42-03,

tel. kom. 0-663 949 960

-       Wiceprezes p. Marian Wichowicz - tel. dom. (056) 689-11-16,

tel. kom. 0-663 949 961

-       Wiceprezes p. Marian Wrzesiński - tel. dom. (056) 683-84-80,

tel. kom. 0-603 206 364

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!