Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Wodociągi i kanalizacje

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Wodociągi i kanalizacje Drukuj
Wpisał: M. Wegner   
12.12.2014

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym oraz spadkiem temperatur na prośbę Prezesa Zakładu Usług Wodnych w Ostrowitem przypominamy o konieczności odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem.

wodociagi_13_12_2014.jpg

Ewentualne awarie będące skutkiem oddziaływania niskich temperatur należy niezwłocznie zgłaszać do Zakładu Usług Wodnych.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zaniku dostaw wody do mieszkań lub wystąpienia jej złej jakości, informacje w tym zakresie należy zgłaszać do Zakładu Usług Wodnych sp. z o.o. w Ostrowitem, który jest eksploatatorem urządzeń wodno-kanalizacyjnych na naszym terenie.     

Poniżej podajemy numery telefonów, na które można dokonywać zgłoszeń:

W dni robocze od godz. 700 do 1500

-       Zakład Usług Wodnych baza w Ostrowitem - (056) 683-62-96

-       Oczyszczalnia ścieków w Kowalewie Pomorskim - 663 940 993

Po godzinie 1500 oraz w dni wolne od pracy:

-       Oczyszczalnia ścieków w Kowalewie Pomorskim - 663 940 993

-       Prezes p. Tadeusz Czarnecki - tel. dom. (056) 683-42-03,

tel. kom. 0-663 949 960

-       Wiceprezes p. Marian Wichowicz - tel. dom. (056) 689-11-16,

tel. kom. 0-663 949 961

-       Wiceprezes p. Marian Wrzesiński - tel. dom. (056) 683-84-80,

tel. kom. 0-603 206 364

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!