Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Budżet na 2015r. uchwalony jednogłośnie.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Budżet na 2015r. uchwalony jednogłośnie. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
23.12.2014
budzet_2015_19_12_14_000.jpgNa ostatniej w 2014r. sesji w dniu 19 grudnia br. radni rady miejskiej w Kowalewie Pomorskim uchwalili budżet gminy na nadchodzący rok. Wcześniej zapoznali się z projektem budżetu przedłożonym przez Burmistrza Miasta oraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Budżet na 2015r. jest odważny i wyważony, co gwarantuje jego realizację. Dochody zaplanowano w wys. Ponad 38mln. zaś wydatki na poziomie 42,6mln. Deficyt w wys. 4,3mln. pokryją kredyty zaciągnięte tylko w wypadku otrzymania dodatkowych środków na inwestycje. Prawie 9mln.zł przeznaczone będzie na inwestycje. Wśród nich najważniejsze to te dotyczące drogownictwa, sportu i ekologii. Realizowane będą rozpoczęte już inwestycje, m.in. dotowanie modernizacji drogi do Wąbrzeźna, Infostrada Kujaw i Pomorza, Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu. Nowe inwestycje to: remont dróg zgodnie z uchwałą rady miejskiej w Bielsku, Marianach, Pruskiej Łące i w Szychowie, budowa ulic (Mikołaja z Ryńska, Konwaliowa i Narcyzowa) wraz z kanalizacją deszczową, modernizacja ujęcia wody w Wielkiej Łące. Rozpoczniemy kolejne poważne zadania m.in. budowa nowej siedziby urzędu, chodniki (Zapluskowęsy, Sierakowo), docieplenie wraz z nową elewacją i ułożeniem parkingów przy świetlicy w Sierakowie i w Wielkim Rychnowie oraz powiększenie świetlicy w Marianach. - podkreślał w swoim przemówieniu burmistrz Andrzej Grabowski. - Przed nami rok ubogi w dostępność środków unijnych. Środki są przydzielane na regiony i w tym roku nie będzie ogłoszonych żadnych konkursów. Obecnie przystąpiliśmy do realizacji projektów w ramach programu ZIT, gdzie chcemy wybudować chodnik przez Mlewo (od figurki do szkoły i do plaży) z zagospodarowaniem tam plaży gminnej oraz zagospodarować teren wzdłuż rzeki Trynki (Góra Zamkowa). Zwracam się do wszystkich z prośbą o współpracę, bo tylko tak uda się nam zrealizować te przedsięwzięcia.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Matusewicz podkreślał, że pomimo kryzysu nie boimy się wyzwań i nie planujemy zahamowania inwestycji. Ambitne plany mogą być zrealizowane tylko dzięki współpracy wszystkich stron.

W dyskusji radni wyrazili słowa uznania dla pracowników urzędu, którzy nie korzystają z firm zewnętrznych tylko sami pozyskują dodatkowe środki. Z zadowoleniem przyjęli troskę o oświatę i stan dróg gminnych. Budżet został przyjęty jednogłośnie.  

Sprawozdanie z sesji rady powiatu złożył radny powiatowy Tomasz Zwoliński. Gratulacje i kwiaty otrzymał również wybrany dzień wcześniej nowy sołtys Pruskiej Łąki Zbigniew Manikowski. Burmistrz Miasta zdementował również informację o budowie w 2015r. chodnika przy drodze wojewódzkiej w sołectwie Mlewo.

Nigdy nie będzie odstępstwa od przyjętych zasad budowy chodników. Samorząd gminy rozpocznie budowę tylko przy partycypacji w 50% kosztów przez zarządcę drogi. Obecnie nie ma na to zgody. Przypomnę tylko, że inwestycja ta kilka lat temu była bliska w realizacji. Mieliśmy nawet wstępne porozumienie z zarządcą drogi i tylko upór kilku właścicieli gruntów, w tym mieszkańców Mlewa, doprowadził do odstąpienia. Znane są mi również osoby, które wówczas odradzały inwestycję, gdyż służyłaby tylko „zającom". Obawiam się, że długo nie powtórzy się ta szansa.- wyjaśniał burmistrz.

Na zakończenie spotkania Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski i Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski złożyli uczestnikom symboliczną lampką szampana noworoczne życzenia.

budzet_2015_19_12_14_001.jpg
budzet_2015_19_12_14_002.jpg
budzet_2015_19_12_14_003.jpg
budzet_2015_19_12_14_004.jpg
budzet_2015_19_12_14_005.jpg
budzet_2015_19_12_14_006.jpg
budzet_2015_19_12_14_007.jpg
budzet_2015_19_12_14_008.jpg
budzet_2015_19_12_14_009.jpg
budzet_2015_19_12_14_010.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!