Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Budżet na 2015r. uchwalony jednogłośnie.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Budżet na 2015r. uchwalony jednogłośnie. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
23.12.2014
budzet_2015_19_12_14_000.jpgNa ostatniej w 2014r. sesji w dniu 19 grudnia br. radni rady miejskiej w Kowalewie Pomorskim uchwalili budżet gminy na nadchodzący rok. Wcześniej zapoznali się z projektem budżetu przedłożonym przez Burmistrza Miasta oraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Budżet na 2015r. jest odważny i wyważony, co gwarantuje jego realizację. Dochody zaplanowano w wys. Ponad 38mln. zaś wydatki na poziomie 42,6mln. Deficyt w wys. 4,3mln. pokryją kredyty zaciągnięte tylko w wypadku otrzymania dodatkowych środków na inwestycje. Prawie 9mln.zł przeznaczone będzie na inwestycje. Wśród nich najważniejsze to te dotyczące drogownictwa, sportu i ekologii. Realizowane będą rozpoczęte już inwestycje, m.in. dotowanie modernizacji drogi do Wąbrzeźna, Infostrada Kujaw i Pomorza, Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu. Nowe inwestycje to: remont dróg zgodnie z uchwałą rady miejskiej w Bielsku, Marianach, Pruskiej Łące i w Szychowie, budowa ulic (Mikołaja z Ryńska, Konwaliowa i Narcyzowa) wraz z kanalizacją deszczową, modernizacja ujęcia wody w Wielkiej Łące. Rozpoczniemy kolejne poważne zadania m.in. budowa nowej siedziby urzędu, chodniki (Zapluskowęsy, Sierakowo), docieplenie wraz z nową elewacją i ułożeniem parkingów przy świetlicy w Sierakowie i w Wielkim Rychnowie oraz powiększenie świetlicy w Marianach. - podkreślał w swoim przemówieniu burmistrz Andrzej Grabowski. - Przed nami rok ubogi w dostępność środków unijnych. Środki są przydzielane na regiony i w tym roku nie będzie ogłoszonych żadnych konkursów. Obecnie przystąpiliśmy do realizacji projektów w ramach programu ZIT, gdzie chcemy wybudować chodnik przez Mlewo (od figurki do szkoły i do plaży) z zagospodarowaniem tam plaży gminnej oraz zagospodarować teren wzdłuż rzeki Trynki (Góra Zamkowa). Zwracam się do wszystkich z prośbą o współpracę, bo tylko tak uda się nam zrealizować te przedsięwzięcia.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Matusewicz podkreślał, że pomimo kryzysu nie boimy się wyzwań i nie planujemy zahamowania inwestycji. Ambitne plany mogą być zrealizowane tylko dzięki współpracy wszystkich stron.

W dyskusji radni wyrazili słowa uznania dla pracowników urzędu, którzy nie korzystają z firm zewnętrznych tylko sami pozyskują dodatkowe środki. Z zadowoleniem przyjęli troskę o oświatę i stan dróg gminnych. Budżet został przyjęty jednogłośnie.  

Sprawozdanie z sesji rady powiatu złożył radny powiatowy Tomasz Zwoliński. Gratulacje i kwiaty otrzymał również wybrany dzień wcześniej nowy sołtys Pruskiej Łąki Zbigniew Manikowski. Burmistrz Miasta zdementował również informację o budowie w 2015r. chodnika przy drodze wojewódzkiej w sołectwie Mlewo.

Nigdy nie będzie odstępstwa od przyjętych zasad budowy chodników. Samorząd gminy rozpocznie budowę tylko przy partycypacji w 50% kosztów przez zarządcę drogi. Obecnie nie ma na to zgody. Przypomnę tylko, że inwestycja ta kilka lat temu była bliska w realizacji. Mieliśmy nawet wstępne porozumienie z zarządcą drogi i tylko upór kilku właścicieli gruntów, w tym mieszkańców Mlewa, doprowadził do odstąpienia. Znane są mi również osoby, które wówczas odradzały inwestycję, gdyż służyłaby tylko „zającom". Obawiam się, że długo nie powtórzy się ta szansa.- wyjaśniał burmistrz.

Na zakończenie spotkania Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski i Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski złożyli uczestnikom symboliczną lampką szampana noworoczne życzenia.

budzet_2015_19_12_14_001.jpg
budzet_2015_19_12_14_002.jpg
budzet_2015_19_12_14_003.jpg
budzet_2015_19_12_14_004.jpg
budzet_2015_19_12_14_005.jpg
budzet_2015_19_12_14_006.jpg
budzet_2015_19_12_14_007.jpg
budzet_2015_19_12_14_008.jpg
budzet_2015_19_12_14_009.jpg
budzet_2015_19_12_14_010.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!