Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Nowa kadencja przed sołtysami.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Nowa kadencja przed sołtysami. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
23.12.2014
nowa_kad_przed_soltysami_18_12_14_000.jpgW 23 sołectwach i w 2 osiedlach gminy Kowalewo Pomorskie w ciągu najbliższego pół roku (6 miesięcy od wyborów samorządowych) musza odbyć się zebrania wyborcze władz. Wybierani będą sołtysi, rady sołeckie i komisje rewizyjne, a na osiedlach przewodniczący oraz zarządy i komisje rewizyjne, które będą kierować najmniejszymi samorządami, czyli wsiami przez najbliższe cztery lata.
W dniu 18 grudnia br. odbyło się pierwsze zebranie. Pionierem było sołectwo Pruska Łąka, gdzie przy prawie 17% frekwencji wybrano na sołtysa p. Zbigniewa Manikowskiego. Wspierać go będzie rada sołecka w osobach: Iwona Kwiatkowska, Krzysztof Mróz, Józef Stempski i Jacek Dynderz oraz komisja rewizyjna: Justyna Wegner- przewodnicząca, Agnieszka Grzelak i Jacek Belzyt. Grono zapewniało mieszkańców o wzajemnej współpracy. Dotychczasowy sołtys Jerzy Orłowski po 12 latach pełnienia swojej funkcji z powodu innych obowiązków zdecydował oddać władzę w inne ręce. Pan Jerzy będzie nadal troszczył się o sołectwo, już jednak jako rady (przewodniczący rady miejskiej). Ustępując ze stanowiska podziękował za współpracę byłej już radzie sołeckiej i komisji rewizyjnej, mieszkańcom i życzył nowemu sołtysowi powodzenia oraz zapewniał o służeniu pomocą i doświadczeniem. Ostatnią uchwałę jak przedłożył pod głosowanie ustępujący sołtys był wniosek o nadanie tytułu Zasłużony dla sołectwa Pruska Łąka dla śp. Teresy Manikowskiej (1931-2014), która przez całe swoje życie angażowała się w życie kulturalne sołectwa. Uchwałę przyjęto jednogłośnie, a odsłonięcia tablicy dokonał stary sołtys, nowy sołtys (prywatnie syn śp. Teresy) oraz burmistrz miasta.

W tym ważnym dla wsi dniu towarzyszył mieszkańcom burmistrz Andrzej Grabowski. Gratulując wyboru podkreślali, że sołectwo Pruska Łąka przez ostatnie 12 lat przeszło poważną metamorfozę.

Współpraca z samorządem zaowocowała budową nowej świetlicy, powstaniem parkingu z lampami solarowymi i modernizacją asfaltem kilku kilometrów dróg gminnych. Pan Jerzy Orłowski pobudził wieś z wieloletniego marazmu i spowodował, że Pruska Łąka znowu jest liczącym się, zasobnym finansowo i aktywnym sołectwem. Do dzisiaj mam w pamięci odsłonięcie Drzewa Wolności, otwarcie nowej świetlicy, zabawy gwiazdkowe, sylwestrowe, dożynki czy letnie festyny. Życzę nowemu sołtysowi wiele zapału, a ustępującemu zasłużonego odpoczynku- podkreślał na zebraniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.
nowa_kad_przed_soltysami_18_12_14_001.jpg
nowa_kad_przed_soltysami_18_12_14_002.jpg
nowa_kad_przed_soltysami_18_12_14_003.jpg
nowa_kad_przed_soltysami_18_12_14_004.jpg
nowa_kad_przed_soltysami_18_12_14_005.jpg
nowa_kad_przed_soltysami_18_12_14_006.jpg
nowa_kad_przed_soltysami_18_12_14_007.jpg
nowa_kad_przed_soltysami_18_12_14_008.jpg
nowa_kad_przed_soltysami_18_12_14_009.jpg
nowa_kad_przed_soltysami_18_12_14_011.jpg
nowa_kad_przed_soltysami_18_12_14_012.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!