Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Nowa kadencja przed sołtysami.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Nowa kadencja przed sołtysami. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
23.12.2014
nowa_kad_przed_soltysami_18_12_14_000.jpgW 23 sołectwach i w 2 osiedlach gminy Kowalewo Pomorskie w ciągu najbliższego pół roku (6 miesięcy od wyborów samorządowych) musza odbyć się zebrania wyborcze władz. Wybierani będą sołtysi, rady sołeckie i komisje rewizyjne, a na osiedlach przewodniczący oraz zarządy i komisje rewizyjne, które będą kierować najmniejszymi samorządami, czyli wsiami przez najbliższe cztery lata.
W dniu 18 grudnia br. odbyło się pierwsze zebranie. Pionierem było sołectwo Pruska Łąka, gdzie przy prawie 17% frekwencji wybrano na sołtysa p. Zbigniewa Manikowskiego. Wspierać go będzie rada sołecka w osobach: Iwona Kwiatkowska, Krzysztof Mróz, Józef Stempski i Jacek Dynderz oraz komisja rewizyjna: Justyna Wegner- przewodnicząca, Agnieszka Grzelak i Jacek Belzyt. Grono zapewniało mieszkańców o wzajemnej współpracy. Dotychczasowy sołtys Jerzy Orłowski po 12 latach pełnienia swojej funkcji z powodu innych obowiązków zdecydował oddać władzę w inne ręce. Pan Jerzy będzie nadal troszczył się o sołectwo, już jednak jako rady (przewodniczący rady miejskiej). Ustępując ze stanowiska podziękował za współpracę byłej już radzie sołeckiej i komisji rewizyjnej, mieszkańcom i życzył nowemu sołtysowi powodzenia oraz zapewniał o służeniu pomocą i doświadczeniem. Ostatnią uchwałę jak przedłożył pod głosowanie ustępujący sołtys był wniosek o nadanie tytułu Zasłużony dla sołectwa Pruska Łąka dla śp. Teresy Manikowskiej (1931-2014), która przez całe swoje życie angażowała się w życie kulturalne sołectwa. Uchwałę przyjęto jednogłośnie, a odsłonięcia tablicy dokonał stary sołtys, nowy sołtys (prywatnie syn śp. Teresy) oraz burmistrz miasta.

W tym ważnym dla wsi dniu towarzyszył mieszkańcom burmistrz Andrzej Grabowski. Gratulując wyboru podkreślali, że sołectwo Pruska Łąka przez ostatnie 12 lat przeszło poważną metamorfozę.

Współpraca z samorządem zaowocowała budową nowej świetlicy, powstaniem parkingu z lampami solarowymi i modernizacją asfaltem kilku kilometrów dróg gminnych. Pan Jerzy Orłowski pobudził wieś z wieloletniego marazmu i spowodował, że Pruska Łąka znowu jest liczącym się, zasobnym finansowo i aktywnym sołectwem. Do dzisiaj mam w pamięci odsłonięcie Drzewa Wolności, otwarcie nowej świetlicy, zabawy gwiazdkowe, sylwestrowe, dożynki czy letnie festyny. Życzę nowemu sołtysowi wiele zapału, a ustępującemu zasłużonego odpoczynku- podkreślał na zebraniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.
nowa_kad_przed_soltysami_18_12_14_001.jpg
nowa_kad_przed_soltysami_18_12_14_002.jpg
nowa_kad_przed_soltysami_18_12_14_003.jpg
nowa_kad_przed_soltysami_18_12_14_004.jpg
nowa_kad_przed_soltysami_18_12_14_005.jpg
nowa_kad_przed_soltysami_18_12_14_006.jpg
nowa_kad_przed_soltysami_18_12_14_007.jpg
nowa_kad_przed_soltysami_18_12_14_008.jpg
nowa_kad_przed_soltysami_18_12_14_009.jpg
nowa_kad_przed_soltysami_18_12_14_011.jpg
nowa_kad_przed_soltysami_18_12_14_012.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!