Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Podziękowanie sołtysa

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Podziękowanie sołtysa Drukuj
Wpisał: Jerzy Orłowski   
24.12.2014
podziekowanie_00_24_12_14.jpgW związku z zakończeniem pełnienia przeze mnie funkcji Sołtysa Sołectwa Pruskiej Łąki, chciałem serdecznie podziękować za 12 letnią współpracę: Burmistrzowi Andrzejowi Grabowskiemu, członkom Rady Sołeckiej: Józefowi Lewandowskiemu, Janowi Dębińskiemu, Jerzemu Grzelak, członkom Komisji Rewizyjnej: Dominice Bocianowskiej, Elżbiecie Dębińskiej i Przewodniczącemu Tadeuszowi Górnemu. radnym Rady Miejskiej, wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego, oraz Kierownikom, Dyrektorom i pracownikom podległych jednostek.

Jerzy Orłowski

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!