Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 29.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Podziękowanie sołtysa

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Podziękowanie sołtysa Drukuj
Wpisał: Jerzy Orłowski   
24.12.2014
podziekowanie_00_24_12_14.jpgW związku z zakończeniem pełnienia przeze mnie funkcji Sołtysa Sołectwa Pruskiej Łąki, chciałem serdecznie podziękować za 12 letnią współpracę: Burmistrzowi Andrzejowi Grabowskiemu, członkom Rady Sołeckiej: Józefowi Lewandowskiemu, Janowi Dębińskiemu, Jerzemu Grzelak, członkom Komisji Rewizyjnej: Dominice Bocianowskiej, Elżbiecie Dębińskiej i Przewodniczącemu Tadeuszowi Górnemu. radnym Rady Miejskiej, wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego, oraz Kierownikom, Dyrektorom i pracownikom podległych jednostek.

Jerzy Orłowski

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!