Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.07.2017

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Hejnał Kowalewa Pomorskiego Drukuj
Wpisał: Małgorzata Dębińska   
31.12.2014
Zarządzeniem nr 135/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. został zatwierdzony regulamin konkursu na hejnał Kowalewa Pomorskiego oraz powołania komisji do oceny złożonych prac w konkursie. Pod uwagę były brane następujące kryteria: spełniania wymogów określonych regulaminem, oryginalność, pomysłowość i walory użytkowe. Konkurs na hejnał ogłoszony przez gminę Kowalewo Pomorskie cieszył się dużym zainteresowaniem. W regulaminowym czasie 10 kompozytorów przysłało aż 20 utworów.
 
Hejnał można posłuchać tutaj: MP3 oraz pobrać tutaj: MP3
 
Autorzy, którzy wywodzą się z Mogilna, Bydgoszczy, Torunia, Lublina, Ostrowa Wlk., Międzyrzecza, Poznania i z Kowalewa bardzo trafnie ujęli ducha miasta. Komisja konkursowa miała trudny orzech do zgryzienia, gdyż każdy utwór miał ciekawe i specyficzne brzmienie - informuje Burmistrz Andrzej Grabowski - cieszę się, że to nie ja musiałem zmierzyć się z wyzwaniem wyboru najphejnal_autor_01_3_12_14.jpgiękniejszej propozycji.

 

Komisja Konkursowa w składzie: Mariusz Wardeński (muzyk, autor hymnu Kowalewa), radny Jerzy Koralewski jako pomysłodawca, Ewa Bąk Sekretarz Gminy, Małgorzata Dębińska i Karolina Kowalska wysłuchała uważnie wszystkich otworów, z których wybrano ten najtrafniejszy.

Zapis nutowy i dźwiękowy na płycie CD zostały przedstawione zgodnie z ustawą Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji celem zaopiniowanie. Po pozytywnej opinii tego poważnego gremium utwór był przedstawiony Radzie Miejskiej do akceptacji. Następnie został przyjęty uchwałą Nr III/8/2010 z 29 grudnia 2010 r. Zasady i okoliczności używania hejnału zostały przyjęte Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego Nr 8/2011 z dania 19 stycznia 2011 r. Hejnał jest odgrywany m.in. podczas posiedzeń organów gminy, na imprezach okolicznościowych upamiętniających rocznice i wydarzenia.

Autorem hejnału Kowalewa Pomorskiego jest Łukasz Kryjom urodzony 2 listopada 1981r. w Ostrowie Wielkopolskim. Absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie fortepianu. Otrzymał III nagrodę na VI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Antoninie (1998). Brał udział w III Letnim Kursie Muzyki Solowej i Kameralnej „Karol Szymanowski in memoriam" w Zakopanem (1998). W latach 2000-2007 uczestniczył w Międzynarodowych Mistrzowskich Kursach Pianistycznych w Dusznikach Zdroju. W 2004 roku został finalistą I Międzyuczelnianego Konkursu Pianistycznego im. Miłosza Magina w Łodzi. Interesuje się głównie muzyką fortepianową XIX i XX w. oraz kompozycją.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!