Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Organizacje pozarządowe arrow BEZPŁATNE DORADZTWO Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY JST Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

BEZPŁATNE DORADZTWO Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY JST Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Drukuj
Wpisał: Katarzyna Szczutowska   
02.01.2015
Stowarzyszenie Kujawsko - Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK w ramach projektu „Razem łatwiej: sieciowanie organizacji pozarządowych w województwie kujawsko - pomorskim"

zaprasza do korzystania z bezpłatnego doradztwa z zakresu współpracy jst z organizacjami pozarządowymi


Zakres udzielanego doradztwa to m.in. zlecanie przez jst zadań podmiotom społecznym, zapisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Spotkania odbywają się w siedzibach jst w terminach dogodnych dla obu stron.

Wszystkie osoby chętne do skorzystania z doradztwa mogą kontaktować się pod adresem siec@tlok.pl

W treści e-maila należy podać tematykę doradztwa oraz proponowanego

terminu i miejsca spotkania.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!