Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Poinformuj o braku pojemników!

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Poinformuj o braku pojemników! Drukuj
Wpisał: Anna Dalke   
05.01.2015
Informujemy, że firma EKOSYSTEM Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie zakończyła rozwożenie pojemników na odpady komunalne do nieruchomości w Kowalewie Pomorskim. Osoby, którym nie dostarczono pojemników mogą zgłaszać ten fakt do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom., ul. Św. Mikołaja 5, biuro nr 2 lub pod nr tel. 56 6841024 wew. 52

Jednocześnie nadmieniamy, że w chwili obecnej dowożone są pojemniki do nieruchomości na terenach wiejskich. Z informacji przekazanej przez przedsiębiorcę wynika, że mieszkańcy wszystkich sołectw powinni je otrzymać do 31 marca 2015 r.

W związku z licznymi pytaniami przypominamy, że pojemniki dostarczane są bezpłatnie. Ilość selektywnie zebranych odpadów nie ma wpływu na wysokość uiszczanej na rzecz Gminy opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Apelujemy o staranną segregację nieczystości, dbanie o stan techniczny i sanitarny pojemników oraz zachowanie estetyki wokół nich.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!