Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Poinformuj o braku pojemników!

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Poinformuj o braku pojemników! Drukuj
Wpisał: Anna Dalke   
05.01.2015
Informujemy, że firma EKOSYSTEM Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie zakończyła rozwożenie pojemników na odpady komunalne do nieruchomości w Kowalewie Pomorskim. Osoby, którym nie dostarczono pojemników mogą zgłaszać ten fakt do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom., ul. Św. Mikołaja 5, biuro nr 2 lub pod nr tel. 56 6841024 wew. 52

Jednocześnie nadmieniamy, że w chwili obecnej dowożone są pojemniki do nieruchomości na terenach wiejskich. Z informacji przekazanej przez przedsiębiorcę wynika, że mieszkańcy wszystkich sołectw powinni je otrzymać do 31 marca 2015 r.

W związku z licznymi pytaniami przypominamy, że pojemniki dostarczane są bezpłatnie. Ilość selektywnie zebranych odpadów nie ma wpływu na wysokość uiszczanej na rzecz Gminy opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Apelujemy o staranną segregację nieczystości, dbanie o stan techniczny i sanitarny pojemników oraz zachowanie estetyki wokół nich.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!