Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zbiórki publiczne po nowemu

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zbiórki publiczne po nowemu Drukuj
Wpisał: Bożena Kliber   
09.01.2015

W związku z pytaniami przedstawiam najważniejsze zmiany w nowych przepisach na ten temat.

Ustawa z dnia 14 marca 2014r. o prowadzeniu zbiórek publicznych dotyczy tylko takich zbiórek, gdzie nie ma śladów przepływu środków, a darczyńca pozostaje anonimowy oraz spełnione są trzy warunki:

1) zgodny z prawem cel pożytku publicznego (np. kultura, pomoc dobroczynna) oraz cele religijne,
2) w miejscu publicznym, np. ulice, parki, cmentarze, zbieranie od domu do domu,
3) zbiórka pieniędzy, darów rzeczowych do puszek, koszy.

Organizatorem zbiórki może być organizacja pozarządowa oraz komitet społeczny. Zniesiono obowiązek uzyskiwania urzędowych pozwoleń na zbiórkę publiczną oraz opłatę za jego wydanie. Te zbiórki należy zgłosić na internetowym portalu ZBIÓRKI.GOV.PL, a później na tym portalu zamieścić sprawozdanie kto i na co zbierał oraz jak rozdysponował środki. W przeznaczonej dla organizatorów części portalu można znaleźć formularze zgłoszenia i sprawozdań, instrukcje, porady. Organizator może składać dokumenty dotyczące zbiórek drogą elektroniczną i w postaci papierowej.

Jednocześnie ustawa określa, że nie jest zbiórką publiczną zbieranie w gotówce lub w naturze:

  • na terenach kościelnych na cele religijne, kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą,
  • w drodze loterii pieniężnych i fantowych,
  • koleżeńska, w zamkniętym gronie (w lokalu urzędu publicznego lub innego zakładu pracy),
  • w szkole, tylko wśród młodzieży i nauczycieli,
  • przelewy na konto bankowe stowarzyszenia, fundacji,
  • zbiórki elektroniczne ( w tym SMS-y charytatywne),
  • sprzedaż, np. biletów na koncert.
Bożena Kliber
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!