Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Bilans - grudzień 2014

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Bilans - grudzień 2014 Drukuj
Wpisał: Natalia Kociemska   
14.01.2015
Bilans finansowy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
wg stanu na dzień 31.12.2014r.:
Ściągalność - miasto Kowalewo Pomorskie - 97,84 %
Ściągalność wieś (ogółem) - 95,52 %Należność za miesiąc / rok

Należność za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpłaty

Brakująca należność

Ściągalność opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ROK 2013

637 099,88 zł

586 209,28 zł

50 890,60 zł

92,01 %

styczeń - listopad 2014

1 334 958,00 zł

1 317 492,54 zł

17 465,46 zł

98,69 %

RAZEM narastająco

1 972 057,88 zł

1 903 701,82 zł

68 356,06 zł

96,53 %

Sołectwa z największą ściągalnością opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • Frydrychowo - 104,86 %
  • Pluskowęsy - 100,14 %
  • Nowy Dwór - 99,62 %

Sołectwa z najmniejszą ściągalnością opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • Srebrniki - 91,41 %
  • Szychowo 91 %
  • Mlewiec - 88,74 %

Za nami już 1,5 roku gospodarowania odpadami komunalnymi wg nowego systemu.

Mamy nadzieję, że przedstawiany co miesiąc bilans finansowy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i zestawienie sołectw z największą i najmniejszą ściągalnością przyczynią się do mobilizacji mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie w terminowym dokonywaniu opłat.

Jednocześnie informujemy, że w stosunku do osób, które nie uiściły przedmiotowej opłaty prowadzić będziemy czynności windykacyjne, co spowoduje powstanie obowiązku uiszczenia kosztów egzekucyjnych.

Wszczęte egzekucje administracyjne są w większości skuteczne, co jest widoczne na zamieszczonym wyżej zestawieniu.

Powyższy bilans uwzględnia należność główną, odsetki, koszty upomnień, koszty egzekucyjne oraz nadpłaty.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!