Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Bieżące informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Bieżące informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi Drukuj
Wpisał: Anna Dalke   
19.01.2015

W związku z licznymi uwagami kierowanymi przez mieszkańców miasta Kowalewo Pom., dotyczącymi niedostarczenia przez firmę EKOSYSTEM Sp. z o.o. pojemników na poszczególne frakcje odpadów komunalnych informujemy, że wszystkie zgłoszenia są na bieżąco przekazywane przedsiębiorcy i w miarę możliwości bezzwłocznie realizowane.

Przypominamy, że przedsiębiorca dostarcza pojemniki bezpłatnie. Są one zgodne z normami europejskimi i dostosowane do pojazdów specjalistycznych, którymi dysponuje wykonawca.

Na prośbę dyrektora firmy EKOSYSTEM Sp. z o.o. apelujemy, aby po otrzymaniu nowych pojemników zbierać wyłącznie do nich odpady i wystawiać w dniach odbioru. Opróżnianie pojemników nie spełniających w/w norm przez pojazdy nowej generacji jest znacznie utrudnione, a w wielu przypadkach w ogóle niemożliwe.

W sytuacji wystąpienia problemów z odbiorem odpadów prosimy o kontakt z p. Anną Dalke - pracownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu tel. 56 684 15 79 wew. 52, biuro nr 2 w budynku przy ul. Św. Mikołaja 5 w Kowalewie Pomorskim.

Informujemy ponadto, że wysokość opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi uiszczana na rzecz Gminy nie uległa zmianie i wynika z dotychczas złożonych deklaracji. Zgodnie z obowiązującym sposobem rozliczania, właściciele nieruchomości zamieszkałych wnoszą opłatę zależną od ilości osób zamieszkujących w danej posesji oraz sposobu zbierania odpadów, zaś właściciele firm wpłacają stawkę wyliczoną w oparciu o ilość i pojemność posiadanych pojemników na odpady zmieszane oraz sposób zbierania nieczystości.

Korektę deklaracji należy złożyć wówczas, gdy nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. Zgodnie z art. 6 m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel bądź zarządca nieruchomości ma 14 dni na dokonanie tej czynności.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!