Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Sokoły podsumowały rok

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Sokoły podsumowały rok Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
19.01.2015
small.jpgUczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ działa przy szkole podstawowej w Wielkim Rychnowie już prawie 15 lat. Liczy 24 członków, którzy zabiegają o zapewnienie młodzieży różnej alternatywy aktywnego zagospodarowania wolnego czasu. Sztandarową dyscypliną młodzieżową jest tu kolarstwo szosowe i na tej dyscyplinie skupili się członkowie klubu i zaproszeni goście podsumowując w dniu 15 stycznia br. miniony rok i omawiając  plany na bieżący. Sprawozdanie za 2014 złożył prezes Marian Krych przedstawiając największe osiągnięcia swoich podopiecznych - Link do prezentacji .

Dwóch zawodników otrzymało stypendia sportowe, zaś 4 kolejnych dostąpi tego na początku roku bieżącego. W roku 2015 w sekcji kolarskiej w trzech kategoriach wiekowych jeździć będzie 15 zawodników. Dziewczęta i chłopcy reprezentują wszystkie szkoły z gminy Kowalewo Pom. Sekcja planuje przystąpić do projektu szkółki kolarskiej i intensywnie trenuje przez Olimpiadą Młodzieży Wiejskiej Rio de Janerio- Chełmno 2016. Każdego roku klub organizuje Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy Kowalewo Pomorskie w kolarstwie szosowym, wyścig kolarski w kat. żak, młodzik i juniorka młodsza w ramach Ligi UKS województwa kujawsko - pomorskiego, oraz uczestniczy w wielu imprezach sportowych o ogólnopolskiej randze.

W swoim wystąpieniu prezes Marian Krych dziękował przyjaciołom za wsparcie i wręczył im kubeczki z logo Sokoła. Samorząd gminy ściśle współpracuje z klubem. Burmistrz Miasta Kowalewa Pom. oprócz corocznej dotacji przekazuje również środki finansowe na nagrody dla uczestników zawodów oraz na stypendia sportowe. Poważnym zastrzykiem finansowym są również sołectwa. Na 2015r. aż 9 sołectw w swoich budżetach widziało potrzebę wsparcia młodzieży.                                                

Zarząd klubu, a szczególnie prezes Krych jest przykładem, że najważniejsze w działaniu to zapał i pasja. Często nie potrzeba dużych nakładów finansowych, aby w młodych ludziach zaszczepić chęci do uprawiania sportu i do rywalizacji, która przynosi efekty w postaci medali i pucharów. To właśnie nasze sportowe sukcesy spowodowały, że w roku 2010 odbyło się właśnie w Kowalewie podsumowanie wojewódzkiej ligi „Szlakiem UKS", gdzie gościliśmy 5 olimpijczyków. To u nas marszałek województwa wręczał 150 medalistom stypendia sportowe. To między innymi dla tych zawodników powstał najnowocześniejszy kompleks sportowy w tym pływalnia, gdzie Sokoły nieopłatnie organizują sobie treningi. Życzę kolejnych sukcesów.   - gratulował na spotkaniu burmistrz Andrzej Grabowski. 

Do życzeń i gratulacji przyłączył się przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Jerzy Koralewski, radna Justyna Wontorowska i radna Małgorzata Szczepańska Zillmann oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie Elżbieta Arbart.

1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg
 5.jpg
 6.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!