Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Sokoły podsumowały rok

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Sokoły podsumowały rok Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
19.01.2015
small.jpgUczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ działa przy szkole podstawowej w Wielkim Rychnowie już prawie 15 lat. Liczy 24 członków, którzy zabiegają o zapewnienie młodzieży różnej alternatywy aktywnego zagospodarowania wolnego czasu. Sztandarową dyscypliną młodzieżową jest tu kolarstwo szosowe i na tej dyscyplinie skupili się członkowie klubu i zaproszeni goście podsumowując w dniu 15 stycznia br. miniony rok i omawiając  plany na bieżący. Sprawozdanie za 2014 złożył prezes Marian Krych przedstawiając największe osiągnięcia swoich podopiecznych - Link do prezentacji .

Dwóch zawodników otrzymało stypendia sportowe, zaś 4 kolejnych dostąpi tego na początku roku bieżącego. W roku 2015 w sekcji kolarskiej w trzech kategoriach wiekowych jeździć będzie 15 zawodników. Dziewczęta i chłopcy reprezentują wszystkie szkoły z gminy Kowalewo Pom. Sekcja planuje przystąpić do projektu szkółki kolarskiej i intensywnie trenuje przez Olimpiadą Młodzieży Wiejskiej Rio de Janerio- Chełmno 2016. Każdego roku klub organizuje Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy Kowalewo Pomorskie w kolarstwie szosowym, wyścig kolarski w kat. żak, młodzik i juniorka młodsza w ramach Ligi UKS województwa kujawsko - pomorskiego, oraz uczestniczy w wielu imprezach sportowych o ogólnopolskiej randze.

W swoim wystąpieniu prezes Marian Krych dziękował przyjaciołom za wsparcie i wręczył im kubeczki z logo Sokoła. Samorząd gminy ściśle współpracuje z klubem. Burmistrz Miasta Kowalewa Pom. oprócz corocznej dotacji przekazuje również środki finansowe na nagrody dla uczestników zawodów oraz na stypendia sportowe. Poważnym zastrzykiem finansowym są również sołectwa. Na 2015r. aż 9 sołectw w swoich budżetach widziało potrzebę wsparcia młodzieży.                                                

Zarząd klubu, a szczególnie prezes Krych jest przykładem, że najważniejsze w działaniu to zapał i pasja. Często nie potrzeba dużych nakładów finansowych, aby w młodych ludziach zaszczepić chęci do uprawiania sportu i do rywalizacji, która przynosi efekty w postaci medali i pucharów. To właśnie nasze sportowe sukcesy spowodowały, że w roku 2010 odbyło się właśnie w Kowalewie podsumowanie wojewódzkiej ligi „Szlakiem UKS", gdzie gościliśmy 5 olimpijczyków. To u nas marszałek województwa wręczał 150 medalistom stypendia sportowe. To między innymi dla tych zawodników powstał najnowocześniejszy kompleks sportowy w tym pływalnia, gdzie Sokoły nieopłatnie organizują sobie treningi. Życzę kolejnych sukcesów.   - gratulował na spotkaniu burmistrz Andrzej Grabowski. 

Do życzeń i gratulacji przyłączył się przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Jerzy Koralewski, radna Justyna Wontorowska i radna Małgorzata Szczepańska Zillmann oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie Elżbieta Arbart.

1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg
 5.jpg
 6.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!