Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Ewidencja ludności i USC - podsumowanie 2014 roku

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Ewidencja ludności i USC - podsumowanie 2014 roku Drukuj
Wpisał: Bożena Kliber - Kierownik USC   
20.01.2015
Według danych ewidencji ludności wynika, że na dzień 31 grudnia 2014 roku na terenie gminy Kowalewo Pomorskie było 11 533 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały. Liczba podobna jak  przed  rokiem  -  na  dzień  31.12.2013  roku  było  11  531  mieszkańców.

W roku 2014 urodziło się 115 nowych mieszkańców gminy  (jest to o 3 dzieci mniej niż w 2013r.).

Mniej par  zdecydowało  się  na  zawarcie  związku  małżeńskiego.  Mieszkańcy  gminy   zawarli w 2014 roku 109 małżeństw (w roku 2013 było ich 114).  Duża jest liczba powiadomień o rozwodzie - w roku 2014 było ich 29 ( w roku 2013 - 25).

W roku 2014 zmarło 107 mieszkańców gminy ( to o 11 zgonów mniej niż w roku 2013).

Pełnoletność w minionym roku osiągnęło 151 osób ( w roku 2013 było ich 158).

Największy  ruch  panuje  w  związku  z  wymianą  dowodów  osobistych:  w  roku  2014  nowe dokumenty otrzymało 1425 osób (w roku 2013 wydano ich 1210).

 

W tutejszym USC sporządzono 9 aktów urodzenia (dotyczą dzieci urodzonych za granicą - Wielka Brytania, Norwegia, Hiszpania, Grecja). Popularne imiona to: Julia, Jessica, Nicolas, Wiktor.

Na ślubnym kobiercu na terenie gminy (ślub cywilny, konkordatowy) stanęły 64 pary (w roku 2013 było ich 70).

W roku 2014 w USC sporządzono 52 akty zgonu (w roku 2013 sporządzono 62 akty).

Z przyjemnością podaję dane o jubilatach: w roku 2014 medale za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymało 16 par (w roku 2013 było ich 11). Zachęcamy pary  małżeńskie z co najmniej 50 letnim stażem małżeńskim oraz ich bliskich do składania w USC wniosków o medale.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!