Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Rozmowy na temat ZIT

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Rozmowy na temat ZIT Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
26.01.2015

rozm_na_temat_zit_26_01_15_000.jpgBurmistrz Miasta Andrzej Grabowski jako jeden z 25 uczestników porozumienia dotyczącego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie uczestniczył w dniu 22 stycznia br. w omówieniu zasady wdrażania ZIT oraz RPO 2014-2020. Spotkanie zorganizowane przez Instytucję Zarządzającą (Urząd Marszałkowski) miało na celu przedstawienie harmonogramu naboru wniosków w poszczególnych osiach priorytetowych. http://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/wiadomosci/20150114_rpo/Harmonogram.pdf

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 do naszego regionu trafi 1,9 miliarda euro z Unii Europejskiej. Po dodaniu wkładu krajowego województwo będzie dysponować w ramach RPO kwotą 2,23 miliarda euro, czyli 9,5 miliarda złotych. Wartość RPO na lata 2014-2020 dwukrotnie przekracza pulę środków, którą nasz region dysponował w poprzednim okresie programowania w latach 2007-2013.

Mamy do wykorzystania prawie dwa miliardy złotych na projekty integrujące nasz region (ZIT). Najważniejsza będzie dobra współpraca, bo realizowane będą zadania ponadlokalne z zakresu zrównoważonego transportu, poprawy zdegradowanych obszarów, wspierania efektywności energetycznej i promowania strategii niskoemisyjnych, poprawy stanu środowiska przyrodniczego, oraz poprawy dostępu i jakości usług publicznych- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

rozm_na_temat_zit_26_01_15_001.jpg
rozm_na_temat_zit_26_01_15_002.jpg
rozm_na_temat_zit_26_01_15_003.jpg
rozm_na_temat_zit_26_01_15_004.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!