Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Rozmowy na temat ZIT

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Rozmowy na temat ZIT Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
26.01.2015

rozm_na_temat_zit_26_01_15_000.jpgBurmistrz Miasta Andrzej Grabowski jako jeden z 25 uczestników porozumienia dotyczącego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie uczestniczył w dniu 22 stycznia br. w omówieniu zasady wdrażania ZIT oraz RPO 2014-2020. Spotkanie zorganizowane przez Instytucję Zarządzającą (Urząd Marszałkowski) miało na celu przedstawienie harmonogramu naboru wniosków w poszczególnych osiach priorytetowych. http://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/wiadomosci/20150114_rpo/Harmonogram.pdf

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 do naszego regionu trafi 1,9 miliarda euro z Unii Europejskiej. Po dodaniu wkładu krajowego województwo będzie dysponować w ramach RPO kwotą 2,23 miliarda euro, czyli 9,5 miliarda złotych. Wartość RPO na lata 2014-2020 dwukrotnie przekracza pulę środków, którą nasz region dysponował w poprzednim okresie programowania w latach 2007-2013.

Mamy do wykorzystania prawie dwa miliardy złotych na projekty integrujące nasz region (ZIT). Najważniejsza będzie dobra współpraca, bo realizowane będą zadania ponadlokalne z zakresu zrównoważonego transportu, poprawy zdegradowanych obszarów, wspierania efektywności energetycznej i promowania strategii niskoemisyjnych, poprawy stanu środowiska przyrodniczego, oraz poprawy dostępu i jakości usług publicznych- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

rozm_na_temat_zit_26_01_15_001.jpg
rozm_na_temat_zit_26_01_15_002.jpg
rozm_na_temat_zit_26_01_15_003.jpg
rozm_na_temat_zit_26_01_15_004.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!