Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow 70 rocznica wyzwolenia Kowalewa spod okupacji hitlerowskiej

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

70 rocznica wyzwolenia Kowalewa spod okupacji hitlerowskiej Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
26.01.2015
70_rocznica_wyzw_kowalewa_23_01_15_000.jpgTradycyjnie w dniu 23 stycznia br. kowalewiacy oddali hołd przodkom  pomordowanym w zawieruchach wojennych. W parku 730-lecia Miasta pod Pomnikiem Ku Czci Poległych złożono kwiaty i pochylono sztandary. Uczczono w ten sposób 70 rocznicę wyzwolenia miasta spod okupacji hitlerowskiej (23.01.1945r.) oraz 95 rocznicę powrotu Kowalewa na mapy Polski (19.01.1920r.). Zwyczajowo była tylko symboliczna wiązanka kwiatów przekazana w imieniu społeczeństwa przez Pełnomocnika Burmistrza p. Ilonę Rybicką i Sekretarza Gminy Ewę Bąk oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Jerzego Orłowskiego.
Pozostali uczestnicy przekazali datki finansowe na wsparcie renowacji pomnika. Splendoru obchodom nadał udział sztandarów: gminnego i szkolnych: Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej, Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczak w Wielkim Rychnowie i Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim. Przy pomniku licznie zebrała się także młodzież i zuchy z zastępu Pogromcy Gargamela działającego przy SP Kowalewo Pom. O pierwszych, trudnych dniach wyzwolenia obrazowo mówił Przewodniczący Towarzystwa Miłośników Kowalewa Joachim Kupski.

Pomnik Ku Czci Poległych zlokalizowany w Parku 730-lecia Miasta posiada 5 tablic z nazwiskami mieszkańców, którzy oddali życie bezpośrednio broniąc miasta lub zostali pomordowani w Łopatkach i w obozach koncentracyjnych. Była to już 47 zbiórka publiczna na ten cel. Komitet ds. Renowacji Pomnika działa już 14 lat. W tym czasie zebrał środki na odrestaurowanie pomnika i jego otoczenia: ławeczki, stoliki, fontannę oraz dziedziniec. Zainstalowano nowoczesne podświetlenie obiektu i znicz zasilany gazem. Nasadzono nowe krzewy i drzewa.  Kowalewiacy popierają taką formę obchodzenia świąt państwowych i lokalnych rocznic. Rocznie są 4 takie zbiórki. Dziękujemy darczyńcom.

70_rocznica_wyzw_kowalewa_23_01_15_001.jpg
70_rocznica_wyzw_kowalewa_23_01_15_002.jpg
70_rocznica_wyzw_kowalewa_23_01_15_003.jpg
70_rocznica_wyzw_kowalewa_23_01_15_004.jpg
70_rocznica_wyzw_kowalewa_23_01_15_005.jpg
70_rocznica_wyzw_kowalewa_23_01_15_006.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!