Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Drukuj
Wpisał: Agnieszka Grzelak   
26.01.2015

Wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych urządzeniach, obiektach, instalacjach oraz miejscach do 31 grudnia 2032 roku. Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mieszkańcy Gminy Kowalewo Pomorskie  posiadający wyroby zawierające azbest np. dach, elewację z eternitu, rury kominowo-azbestowe itp., powinni sporządzić i przekazać Burmistrzowi  Miasta Kowalewo Pomorskie  stosowną informację zawierającą m.in. dane o ilości azbestu i miejscu jego występowania.

 

Formularz do sporządzenia informacji można pobrać w  Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pom -  Referat  Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ewidencji Działalności Gospodarczej , Plac Wolności 3 - pokój nr 3 ,  u sołtysa oraz na stronie internetowej www.kowalewopomorskie.ornet.pl

 

Przypominamy mieszkańcom, którzy jeszcze nie dopełnili tego obowiązku o sporządzeniu stosownej informacji i złożeniu jej w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pom. Plac Wolności 1 

 

Na podstawie zgromadzonych w informacjach  danych, gmina prowadzi inwentaryzację i szacuje ilość i rodzaj azbestu na swoim terenie.

 

Powyższe informacje należy składać corocznie (bez wezwania), z podaniem danych za rok poprzedni  w terminie do 31 stycznia  każdego roku.

 

 Wcześniejsze  złożenie  informacji o  ilości i rodzaju azbestu na swoim terenie  i ujęcie nieruchomości w inwentaryzacji prowadzonej przez gminę jest warunkiem  koniecznym  aby   zakwalifikować się w programach  dofinansowujących  utylizację azbestu . 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!