Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Kowalewo Pomorskie Orlik 2012 Wielka Łąka Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.03.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zarząd Miejsko - Gminny OSP planuje i podsumowuje.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zarząd Miejsko - Gminny OSP planuje i podsumowuje. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
27.01.2015
osp_zarzad_mg_24_01_15_000.jpgW gminie Kowalewo Pomorskie funkcjonuje 13 jednostek ochotniczych straży pożarnych. Dwie z nich (Kowalewo i Wielkie Rychnowo) znajduje się w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego  W dniu 24 stycznia br. na pierwszym w tym roku posiedzeniu Zarządu oddz. Miejsko- Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych podsumowano miniony rok oraz omówiono 2015.
Oprócz 19 członków zarządu zwyczajowo uczestniczyli w nim również nienależący do zarządu prezesi i naczelnicy oraz przedstawiciele samorządu odpowiedzialni za służby mundurowe: pełnomocnik Ilona Rybicka i kierownik referatu Edyta Jasińska oraz komendant PSP Paweł Warlikowski. Zaproszono również radnych mundurowych: strażaków- Wiesława Kraśniewskiego i Jarosława Lewandowskiego oraz leśniczego Michała Klafczyńskiego. Miejscem posiedzenia była świetlica w Lipienicy, z której korzystają strażacy OSP Lipienica.

Podsumowując miniony rok prezes Zarządu oddz. Miejsko- Gminnego OSP RP druh Andrzej Grabowski i jednocześnie Burmistrz Kowalewa Pomorskiego szczególne podziękowania skierował do jednostek, które angażowały się w uroczystości gminne, m.in. Dożynki, Św. Florian, w przygotowanie zawodów sportowo- pożarniczych, w zabezpieczaniu imprez gminnych (Agrofarma, Tour de Kowalewo, otwarcie strzelnicy w Kiełpinach, mecze podwyższonego ryzyka).   

Przede wszystkim bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom dzisiejszej narady za udział w niej w pełnym umundurowaniu galowym. Podkreśla to powagę naszego związku i jednocześnie pokazuje wasze społeczne zaangażowanie. Rok 2015 zapowiada się  pracowicie. Będziemy organizatorami Dożynek Wojewódzkich połączonych z Agrofarmą, gdzie druhowie będą mogli pokazać swoją siłę (sztandary, mundury i orkiestra). We wrześniu jednostka OSP Lipienica będzie świętować swoje 80-lecie, gdzie odsłonimy sztandar. Odbędziemy również Gminne Święto Strażackie (03.05) i zawody sportowo - pożarnicze na Centrum Rekreacji i Sportu (13.06)- informuje druh prezes Andrzej Grabowski- Jednocześnie dziękuję paniom z Lipienicy za gościnne przyjęcie druhów ochotników w świetlicy wiejskiej.

Druhna Edyta Jasińska przypomniała obowiązki kierowców oraz wyposażenie pojazdów wyjeżdżających do akcji.

Komendant Państwowej Straży Pożarnej Paweł Warlikowski podsumował miniony 2014. Wzrasta z roku na rok liczba zdarzeń. W gminie Kowalewo było 146 zdarzeń. Jest to wzrost o 40. Pożarów było 35. (wzrost o 12). Łącznie w powiecie było 740 zdarzeń z czego pożary to jedynie 142. Komendant podziękował za współpracę i wspieranie zawodowców.

osp_zarzad_mg_24_01_15_001.jpg
osp_zarzad_mg_24_01_15_002.jpg
osp_zarzad_mg_24_01_15_003.jpg
osp_zarzad_mg_24_01_15_004.jpg
osp_zarzad_mg_24_01_15_005.jpg
osp_zarzad_mg_24_01_15_006.jpg
osp_zarzad_mg_24_01_15_007.jpg
osp_zarzad_mg_24_01_15_008.jpg
osp_zarzad_mg_24_01_15_009.jpg
osp_zarzad_mg_24_01_15_010.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!