Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Skuteczna walka z azbestem

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Skuteczna walka z azbestem Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
27.01.2015
3810_azbest_21_27_01_15.jpgUstawodawca twardo wyznaczył grudzień 2032r. jako skrajną datę pozbycia się wyrobów azbestowych z naszych gospodarstw. Samorząd gminy z własnych środków wymienił stary odcinek sieci wodociągowej zawierającej tę szkodliwą substancję. Dzięki operatywności gminy również mieszkańcy Kowalewa Pom. mają szansę na bezpłatne pozbycie się tej trucizny. Największe jej połacie zalegają na dachach w formie płyt eternitowych.
Od 2011r. pozyskujemy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie w formie dotacji wynosi maksymalnie 1000 zł na każdą tonę azbestu i obejmuje następujący zakres prac: demontaż pokrycia dachowego lub elewacji zawierającej azbest, transport odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia, unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów niebezpiecznych. Właściciel nieruchomości we własnym zakresie musi wykonać pokrycie dachowe, co jest jednak dużym obciążeniem finansowym. Jednak pomimo tego z roku na rok wzrasta świadomość obywateli co przekłada się na ilość usuniętego u nas azbestu- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski- Chcąc skorzystać z dofinansowania właściciel posesji musi znajdować się z rejestrze wyrobów azbestowych, prowadzonych przez ministerstwo za pośrednictwem samorządu. Każdego roku, do końca stycznia, należy potwierdzić posiadanie azbestu w tut. urzędzie, aby móc do grudnia złożyć wniosek o udział w kolejnej edycji.

 

W roku 2011 utylizowaliśmy 10 ton azbestu za 2tys.zł. W roku 2012 już 32 mieszkańców pozbyło się 83,5 tony za kwotę prawie 46tys.zł. W roku 2013 roku 29 mieszkańców pozbyło się 89 ton azbestu za 42,6tys.zł. W roku 2014 chęć udziału w przedsięwzięciu zgłosiło 38 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie. Utylizacji poddano 123 tony azbestu za kwotę 51tys.zł. Na dzień 1 stycznia 2015r. udział w programie zadeklarowały 42 osoby szacując chęć oddania 180 ton azbestu.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!