Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Sołtys- funkcja nie do przecenienia

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Sołtys- funkcja nie do przecenienia Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
29.01.2015

small.jpgW dniu 28 stycznia br., na corocznym spotkaniu sołtysi z gminy Kowalewo Pomorskie omówili problemy minionego roku oraz plany na 2015. Było to ostatnie posiedzenie w tej kadencji, gdyż wiosną (do 16 maja br.) czekają nas wybory sołtysów i rad sołeckich.

Na zaproszenie Burmistrza Miasta w spotkaniu oprócz sołtysów wzięli udział również opiekunowie z ramienia urzędu, kierownicy poszczególnych referatów, prezydium i przewodniczący wszystkich komisji rady miejskiej oraz zaproszeni goście m.in. kierownik MGOPS, dyrektor MGOK oraz prezes spółki ZGKiM, prezes Banku Spółdzielczego, prezes Gminnej Spółki Wodnej, przedstawiciele Izby Rolniczej, Zakładu Usług Wodnych, komendant policji, dyrektorzy placówek oświatowych,  organizacji społecznych i instytucji ściśle współpracujących z rolnikami: z Ośrodka Doradztwa Rolniczego i z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Spotkanie przebiegało w miłej i rodzinnej atmosferze. Poruszono szereg istotnych tematów, z którymi na co dzień sołtysi się spotykają m.in. finanse sołeckie, modernizacje dróg gminnych, zmiany z zakresu rewolucji śmieciowej czy utylizacja azbestu.   

Zabierając głos Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podsumował przeprowadzone inwestycje: budowa pływalni, targowiska, remont strzelnicy, budowa i remonty dróg, chodników i świetlic. Przekazał również plany co do realizacji kolejnych zadań. Podkreślił jak ważna i odpowiedzialna jest funkcja sołtysa. Jest on "burmistrzem sołectwa". Musi znać wszystkie problemy, umieć rozmawiać z mieszkańcami, a przede wszystkim przekazywać zdobytą na spotkaniach i zebraniach wiedzę. Podziękował sołtysom za zaangażowanie w ściągalność lokalnych podatków i opłat za śmieci, prowadzenie akcji odśnieżania dróg, organizację imprez sołeckich i angażowanie się w życie gminy (udział w dożynkach, Tour de Kowalewo i w konkursach ekologicznych).

Już szósty rok realizujemy ustawę o Funduszu Sołeckim, gdzie budżet wsi naliczany nie jest od wysokości podatku rolnego, ale od ilości mieszkańców. Dzięki zaangażowaniu sołtysów oraz opiekunów już czwarty  rok z rzędu otrzymaliśmy nagrody finansowe za prawidłowo rozliczony budżet. Środki z nagród trafiły jako dodatkowe do budżetów sołeckich- poinformował Burmistrz Andrzej GrabowskiLiczę, że za rok 2014 fundusz będzie również rozliczony prawidłowo. Jednocześnie bardzo dziękuję za wspólne działanie we wdrażaniu zapisów ustawy  śmieciowej. To dzięki inkasentom, gdzie w tej grupie najwięcej jest sołtysów mamy tak wysoką liczbę osób segregujących odpady i tak wysoką ściągalność opłat (98%). Świadczy to o świadomości społeczeństwa i o dobrym przepływie informacji. Przed sołtysami czas wyborów. Życzę, aby społeczeństwo równie mocno jak ja, doceniło ich trudną i czasami niewdzięczna pracę.

W bloku informacyjnym, jaki przekazano sołtysom Burmistrz jak i pracownicy urzędu dużo miejsca poświęcili ekologii (śmieci, bezpańskie zwierzęta, nasadzenia drzew, usuwanie azbestu, opon) oraz poprawie infrastruktury drogowej (utrzymanie chodników, poboczy i dróg). Zachęcali do skorzystania z bezpłatnego systemu powiadamiania sms, przypomnieli zasady stawiania nowych lamp i wiat przystankowych, Od gości sołtysi również zebrali podziękowania m.in. za włączanie się w organizację imprez gminnych, informowanie o osobach wymagających pomocy z opieki społecznej, roznoszenie nakazów płatniczych czy wsparcia finansowe na rzecz organizacji społecznych. Komendant Policji Piotr Pipczyński prosił o zwrócenie uwagi na obce pojazdy pojawiające się przy lampach solarowych i wokół pustych domostw, a przedstawiciel Izby Rolniczej Ryszard Świętalski zachęcał do udziału w majowych wyborach do tej instytucji. .

Kilkanaście lat temu gmina Kowalewo Pomorskie wprowadziła funkcję opiekuna sołectwa. Jest to pracownik Urzędu, który pomaga sołtysowi przedrzeć się przez zawiłości prawne, poszukać najtańszego wykonawcę remontu, ogłosić przetarg czy zorganizować zebranie. Sołtysi chwalą sobie tę instytucję, bo nie muszą biegać po urzędzie czy pisać pism, natomiast inne gminy biorąc z nas przykład również wprowadzają tę instytucję. W imieniu sołtysów p. Katarzyna Jaguś publicznie podziękowała wszystkim opiekunom za współpracę i pomoc.

 

urzad_soltysi_29_01_2014.jpg
a.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!