Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Rada radzi nad kulturą

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Rada radzi nad kulturą Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
06.02.2015
1.jpg

Społeczna Rada Programowa ds. Kultury działa przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim od wielu lat. Jej priorytetową rolą jest poznanie potrzeb kulturalnych wszystkich grup społecznych oraz dotarcie do nich z ofertą.

 

Na swoim pierwszym w tym roku posiedzeniu w dniu 4 lutego br. członkowie zapoznali się z zakresem funkcjonowania Domu Kultury w roku ubiegłym i planami na rok 2015. Sprawozdanie złożone przez dyrektor Barbarę Niewidział zostało przyjęte nie tylko bez uwag, ale i ze słowami uznania.

Dom Kultury oraz Biblioteki wychodzą do społeczeństwa z bardzo bogatą ofertą. W minionym roku zorganizowano ponad 50 przeglądów, festiwali, turniejów, wieczorków i imprez. Placówkę odwiedziło ponad 17tys. osób. Przy placówce prowadzone są także zajęcia kulinarne, rękodzielnicze, plastyczne, szachowe, komputerowe, muzyczne i taneczne. Powstało koło rzeźbiarskie, a w każdy piątek młodzież tłumnie przychodzi, aby wspólnie z ks. wikarym śpiewać i dyskutować. Gminne Centrum Informacji poprzez udostępnianie sprzętu komputerowego pomaga znaleźć pracę, zaś Punkt Informacji Turystycznej promuje nasze walory przyrodnicze. Dużym zainteresowaniem cieszą się Wieczory Melomana (koncerty, przedstawienia teatralne). Placówka dzięki swojej operatywności pozyskała dodatkowo ponad 70tys.zł. od sponsorów.   

Organizacja Wieczoru Melomana to jedna z lepszych propozycji kulturalnych jaką stworzyła placówka. Mieszkańcy, nawet spoza gminy chętnie kupują bilety, aby na miejscu obejrzeć artystów sceny teatru, operetki i opery. - podkreślał zaproszony na posiedzenie Rady Burmistrz Miasta Andrzej GrabowskiAnalizując ostatnią dekadę widać, że sama kultura bardzo mocno ewoluowała. Nikt już nie powie, że z bogatej oferty korzystają tylko „mieszczuchy". Bardzo wiele imprez odbywa się na terenach wiejskich. Placówka organizuje letnie plenery „Z wizytą u was" i wspiera Mikołajki czy  dożynki wiejskie w poszczególnych sołectwach. Rok 2015 zapowiada się równie interesująco. Samorząd gminy będzie organizatorem Dożynek Wojewódzkich, które połączymy z wystawą rolniczą AGROFARMA 2015. Będziemy obchodzić 740-lecie miasta oraz 25-lecie samorządności.

Przypomnijmy, że w skład Rady wchodzą przedstawiciele organizacji społecznych, szkół, firm oraz sołectw, gdzie aktywnie funkcjonują świetlice wiejskie i odbywają się imprezy oraz festyny. Działają w Radzie emeryci, przedstawiciele podmiotów gospodarczych i młodzi ludzie.  Najważniejszym zadaniem jakie Rada stawia przed sobą to dotarcie do środowisk wiejskich i rozeznanie ich potrzeb oraz zaangażowanie młodzieży (16-18 lat) w życie kulturalne gminy. Przecież stworzenie kół zainteresowań czy organizacja „Wieczoru Melomana" musi mieć odbiorców.

A co szczególnego zapowiada placówka na rok 2015?. Oprócz cyklicznych imprez Dom Kultury już teraz zaprasza do skorzystania z bogatej oferty feryjnej i wakacyjnej dla młodzieży, do udziału w Nocy Świętojańskiej czy do zawiązywania kolejnych młodzieżowych kół zainteresowań np. kabaretowych, filmowych czy literackich.    

 1.jpg
 2.jpg
 4.jpg
 5.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!